Urgentní příjem

MUDr. Filip Řeřicha
MUDr. Filip Řeřicha
Urgentní příjem
Primář
384 376 840
Bc. Hana Veselá
Urgentní příjem
Staniční sestra
384 376 842
Hlavní strana / Urgentní příjem

Popis oddělení

Umístění

Urgentní příjem je umístěn v přízemí pavilonu akutní medicíny – pavilon E, ve vstupní hale přímo u hlavního vchodu do nemocnice.

 

Urgentní příjem je určen pro dospělé pacienty transportované do nemocnice zdravotnickou záchrannou službou s výjimkou pacientek s akutním gynekologickým problémem (ty jsou ošetřeny na gynekologicko–porodnickém oddělení). A pro pacienty s akutním zdravotním problémem, kteří přicházejí bez doporučení lékaře.

 

Urgentní příjem není určen pro pacienty s dlouhodobými zdravotními problémy, kteří by měli být vyšetřeni svými praktickými lékaři a následně odbornými či specializovanými ambulancemi pacienty, kteří byli ten den vyšetření praktickým lékařem, kteří do nemocnice přicházejí s doporučením dalšího vyšetření či hospitalizace, tito pacienti mají být již praktickým lékařem směřováni do příslušné odborné ambulance dětské pacienty, s výjimkou pacientů s traumatem, kteří jsou transportováni ZZS.

 

Recepce

Umístěná ve vstupní hale pavilonu E. Je místem prvního kontaktu pro přicházející pacienty. Zkušená kvalifikovaná zdravotní sestra ve všední dny od 6:30 do 15:00 hodin provádí primární třídění pacientů podle charakteru potíží a stavu pacienta – triage, ev. konzultuje stav pacienta s lékařem. Po pracovní době sestry je provoz recepce zajišťován pracovníky údržby, kteří při příchodu pacienta kontaktují urgentní příjem. Pacientům a příbuzným jsou zde poskytovány informace o nemocnici, umístění oddělení apod. Součástí recepce je dopravní dispečink a telefonní ústředna.

 

Centrální příjem
Zde je prováděna veškerá administrativa spojená s plánovaným příjmem pacienta na chirurgické, gynekologické, interní, neurologické a ortopedické oddělení. Provoz centrálního příjmu je zajištěn 2-3 administrativními pracovnicemi ve všední dny od 6:00 do 15:30.

 

Hala
S 5 expektačními lůžky je určena pro příjem pacientů přivážených ZZS a ošetření ostatních pacientů, u kterých je vzhledem k jejich stavu nutné ošetření na lůžku.

 

Akutní ambulance
Jsou k dispozici 2 ambulance. Jsou určeny pro ošetření pacientů, jejichž stav nevyžaduje pobyt na lůžku. Jsou také využívány konziliáři.

 

Lékařská pohotovostní služba

Je zajišťována v prostorách akutní ambulance. V pracovní dny funguje v době od 18:00 do 21:00 hodin, o víkendech a o svátcích od 9:00 do 18:00 hodin.

 

Infuzní středisko
Středisko je vybaveno třemi infuzními křesly s infuzními pumpami. Pacienti jsou indikováni k aplikacím infuzní terapie praktickým nebo odborným lékařem, musí mít doporučení s přesným rozpisem složení a počtu infuzí. Před zahájením infuzní terapie je pacient poučen a podepisuje informovaný souhlas s aplikací infuzní terapie. Pacienti jsou objednáváni na určitou hodinu denně od 7:00 do 14:30 hodin včetně víkendů a svátků.

 

Poslání oddělení

Základní myšlenkou oddělení je zajištění kontinuity přednemocniční a nemocniční péče o všechny pacienty s akutním ohrožením na životě a s akutními zdravotními problémy s rychlým a odborným poskytnutím odpovídající zdravotní péče. Pacient je ošetřen na jednom místě, je-li to možné, není převážen za lékařem, ale lékař přichází za pacientem. Dostupné je laboratorní vyšetření biologických materiálů, snadno dostupné je vyšetření zobrazovacími metodami, péče jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

 

Urgentní příjem zajišťuje péči 24 hodin denně. Je určen pro ošetření dospělých pacientů po dovršení 19 let věku s výjimkou dětí s traumaty. Tým zajišťující provoz oddělení tvoří 2 kmenoví lékaři (chirurg a internista), staniční sestra, 10 středních zdravotních pracovníků a 1 sanitářka. V denním provozu je na UP obvykle 1 nebo 2 lékaři, staniční sestra, 2-3 sestry a sanitářka. V denním provozu se na zajištění péče podílí také posádka ZZS – záchranář a sestra. Noční a víkendový provoz je zajišťován 1 lékařem a 2 sestrami. Na zajištění ústavní pohotovostní služby se podílejí lékaři na vedlejší pracovní poměr. Vyžaduje-li to stav pacienta, jsou voláni konziliáři příslušných oddělení.

 

Vzhledem k malé kapacitě oddělení je nutné pečlivé třídění pacientů podle jejich zdravotního stavu a určení priorit ošetření. Pacienti přivážení ZZS jsou ošetřováni přednostně. Pacienti vyžadující uložení na lůžko jsou ošetřeni na expektační hale, nevyžaduje-li jejich stav hospitalizaci na lůžkovém oddělení, mohou zde být observováni až 24 hodin. Pokud je indikována hospitalizace, jsou pacienti převáženi na příslušné oddělení nebo na vyšší pracoviště. Není-li hospitalizace indikována, je pacient propuštěn s příslušným doporučením další péče.

 

Ošetření na UP je dostupné 24 hodin denně, je proto bohužel často zneužíváno pacienty, kteří namísto návštěvy praktického lékaře nebo ambulantního specialisty vyhledají ošetření na UP. Z tohoto důvodu je často zneužívána i ZZS, která je mnohdy volána k banálním potížím. Po přetřídění naléhavosti stavu mohou být před těmito pacienty s neakutními potížemi přednostně ošetřeni pacienti s akutním problémem. Vzhledem k množství ošetřených pacientů je možné čekání na ošetření i několik hodin.

Kontakty

Oddělení, poziceJménoTelefonE-mail

MUDr. Filip Řeřicha

Primář
MUDr. Filip Řeřicha
384 376 840rericha@nemjh.cz

Staniční sestra
Bc. Hana Veselá
384 376 842vesela.hana@nemjh.cz