Urgentní příjem

MUDr. Filip Řeřicha
MUDr. Filip Řeřicha
Urgentní příjem
Primář
384 376 840
Profilový obrázek
Bc. Hana Veselá
Urgentní příjem
Staniční sestra
384 376 842
Hlavní strana / Urgentní příjem

Popis oddělení

Umístění

Urgentní příjem je umístěn v přízemí pavilonu akutní medicíny – pavilon E, ve vstupní hale přímo u hlavního vchodu do nemocnice.

 

Urgentní příjem je určen pro dospělé pacienty transportované do nemocnice zdravotnickou záchrannou službou s výjimkou pacientek s akutním gynekologickým problémem (ty jsou ošetřeny na gynekologicko–porodnickém oddělení). A pro pacienty s akutním zdravotním problémem, kteří přicházejí bez doporučení lékaře.

 

Urgentní příjem není určen pro pacienty s dlouhodobými zdravotními problémy, kteří by měli být vyšetřeni svými praktickými lékaři a následně odbornými či specializovanými ambulancemi pacienty, kteří byli ten den vyšetření praktickým lékařem, kteří do nemocnice přicházejí s doporučením dalšího vyšetření či hospitalizace, tito pacienti mají být již praktickým lékařem směřováni do příslušné odborné ambulance dětské pacienty, s výjimkou pacientů s traumatem, kteří jsou transportováni ZZS.

 

Recepce

Umístěná ve vstupní hale pavilonu E. Je místem prvního kontaktu pro přicházející pacienty. Zkušená kvalifikovaná zdravotní sestra ve všední dny od 6:30 do 15:00 hodin provádí primární třídění pacientů podle charakteru potíží a stavu pacienta – triage, ev. konzultuje stav pacienta s lékařem. Po pracovní době sestry je provoz recepce zajišťován pracovníky údržby, kteří při příchodu pacienta kontaktují urgentní příjem. Pacientům a příbuzným jsou zde poskytovány informace o nemocnici, umístění oddělení apod. Součástí recepce je dopravní dispečink a telefonní ústředna.

 

Centrální příjem
Zde je prováděna veškerá administrativa spojená s plánovaným příjmem pacienta na chirurgické, gynekologické, interní, neurologické a ortopedické oddělení. Provoz centrálního příjmu je zajištěn 2-3 administrativními pracovnicemi ve všední dny od 6:00 do 15:30.

 

Hala
S 5 expektačními lůžky je určena pro příjem pacientů přivážených ZZS a ošetření ostatních pacientů, u kterých je vzhledem k jejich stavu nutné ošetření na lůžku.

 

Akutní ambulance
Jsou k dispozici 2 ambulance. Jsou určeny pro ošetření pacientů, jejichž stav nevyžaduje pobyt na lůžku. Jsou také využívány konziliáři.

 

Lékařská pohotovostní služba

Je zajišťována v prostorách akutní ambulance. V pracovní dny funguje v době od 18:00 do 21:00 hodin, o víkendech a o svátcích od 9:00 do 18:00 hodin.

 

Infuzní středisko
Středisko je vybaveno třemi infuzními křesly s infuzními pumpami. Pacienti jsou indikováni k aplikacím infuzní terapie praktickým nebo odborným lékařem, musí mít doporučení s přesným rozpisem složení a počtu infuzí. Před zahájením infuzní terapie je pacient poučen a podepisuje informovaný souhlas s aplikací infuzní terapie. Pacienti jsou objednáváni na určitou hodinu denně od 7:00 do 14:30 hodin včetně víkendů a svátků.

 

Poslání oddělení

Základní myšlenkou oddělení je zajištění kontinuity přednemocniční a nemocniční péče o všechny pacienty s akutním ohrožením na životě a s akutními zdravotními problémy s rychlým a odborným poskytnutím odpovídající zdravotní péče. Pacient je ošetřen na jednom místě, je-li to možné, není převážen za lékařem, ale lékař přichází za pacientem. Dostupné je laboratorní vyšetření biologických materiálů, snadno dostupné je vyšetření zobrazovacími metodami, péče jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

 

Urgentní příjem zajišťuje péči 24 hodin denně. Je určen pro ošetření dospělých pacientů po dovršení 19 let věku s výjimkou dětí s traumaty. Tým zajišťující provoz oddělení tvoří 2 kmenoví lékaři (chirurg a internista), staniční sestra, 10 středních zdravotních pracovníků a 1 sanitářka. V denním provozu je na UP obvykle 1 nebo 2 lékaři, staniční sestra, 2-3 sestry a sanitářka. V denním provozu se na zajištění péče podílí také posádka ZZS – záchranář a sestra. Noční a víkendový provoz je zajišťován 1 lékařem a 2 sestrami. Na zajištění ústavní pohotovostní služby se podílejí lékaři na vedlejší pracovní poměr. Vyžaduje-li to stav pacienta, jsou voláni konziliáři příslušných oddělení.

 

Vzhledem k malé kapacitě oddělení je nutné pečlivé třídění pacientů podle jejich zdravotního stavu a určení priorit ošetření. Pacienti přivážení ZZS jsou ošetřováni přednostně. Pacienti vyžadující uložení na lůžko jsou ošetřeni na expektační hale, nevyžaduje-li jejich stav hospitalizaci na lůžkovém oddělení, mohou zde být observováni až 24 hodin. Pokud je indikována hospitalizace, jsou pacienti převáženi na příslušné oddělení nebo na vyšší pracoviště. Není-li hospitalizace indikována, je pacient propuštěn s příslušným doporučením další péče.

 

Ošetření na UP je dostupné 24 hodin denně, je proto bohužel často zneužíváno pacienty, kteří namísto návštěvy praktického lékaře nebo ambulantního specialisty vyhledají ošetření na UP. Z tohoto důvodu je často zneužívána i ZZS, která je mnohdy volána k banálním potížím. Po přetřídění naléhavosti stavu mohou být před těmito pacienty s neakutními potížemi přednostně ošetřeni pacienti s akutním problémem. Vzhledem k množství ošetřených pacientů je možné čekání na ošetření i několik hodin.

Ke stažení

Název Kategorie Poslední změna Velikost
Prezentace urgentního příjmu Prezentace urgentního příjmu Urgentní příjem 15. května 2015 12.1 MB
Prezentační brožura urgentní příjmu Prezentační brožura urgentní příjmu Urgentní příjem 26. dubna 2016 243 KB
Statistika urgentního příjmu za rok 2014 Statistika urgentního příjmu za rok 2014 Urgentní příjem 15. května 2015 100 KB
Statistika urgentního příjmu za rok 2015 Statistika urgentního příjmu za rok 2015 Urgentní příjem 26. dubna 2016 75 KB
Statistika urgentního příjmu za rok 2016 Statistika urgentního příjmu za rok 2016 Urgentní příjem 11. ledna 2017 143 KB
Čestné prohlášení (osoba blízká) Čestné prohlášení (osoba blízká) Informace pro pacienty 13. dubna 2016 34 KB
Domácí řád Domácí řád Informace pro pacienty 20. února 2019 6.3 MB
Postup při vyřizování stížnosti Postup při vyřizování stížnosti Informace pro pacienty 26. července 2017 612 KB
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Informace pro pacienty 28. dubna 2016 542 KB
Seznam výkonů hrazených pacienty Seznam výkonů hrazených pacienty Informace pro pacienty 19. března 2019 358 KB
Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Informace pro pacienty 13. dubna 2016 31 KB

Kontakty

Oddělení, poziceJménoTelefonE-mail

MUDr. Filip Řeřicha

Primář
MUDr. Filip Řeřicha
384 376 840rericha@nemjh.cz

Profilový obrázek

Staniční sestra
Bc. Hana Veselá
384 376 842vesela.hana@nemjh.cz