Facebook
Pridat stránku do oblíbených
Mapa stránek
Hlavní strana
Urgentní příjem
Primář
MUDr. Filip Řeřicha
Tel.: +420 384 376 840
E-mail: up@nemjh.cz

Staniční sestra
Bc. Hana Veselá

Další kontakt
Tel.: +420 384 376 842

Historie

Provoz Urgentního příjmu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. byl zahájen 22.4.2014. Ošetření akutních pacientů, a zejména pacientů přivážených Zdravotnickou záchrannou službou, předtím zajišťovaly příjmové ambulance jednotlivých oddělení. Vzhledem ke stoupajícímu počtu pacientů vyžadujících akutní ošetření, zvyšujícímu se počtu výjezdů Zdravotnické záchranné služby (počet výjezdů ZZS za rok 2004 byl 10 000, za rok 2014 to již bylo 70 000), snížení počtu akutních lůžek v Nemocnici (celkem o 36 lůžek) a zřízení jednoho kontaktního místa pro ZZS bylo nutné změnit organizaci péče o akutní pacienty.

Urgentní příjem
 
Oddělení typu urgentního příjmu jsou obvyklá zejména v USA a v ostatních anglicky mluvících zemích, jsou označována jako Urgences, Emergency, Notfaullaufnahme apod.

Oddělení Urgentního příjmu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. je od počátku koncipováno jako tzv. nízkoprahový UP. To znamená, že poskytuje ošetření pacientům s akutním úrazovým i neúrazovým onemocněním nebo akutním zhoršením chronického onemocnění, vyjma pacientů s akutním ohrožením vitálních funkcí, kteří jsou ošetřováni na Emergency room (vysokoprahový urgentní příjem, který je součástí odd. ARO). Urgentní příjem je také jednotným kontaktním místem pro složky ZZS. Vznik Urgentního příjmu v Nemocnici Jindřichův Hradec je pilotním projektem budování urgentních příjmů i v dalších zdravotnických zařízeních v Jihočeském kraji.

Urgentní příjem byl vybudován přestavbou prostor zdravotnické prodejny Zelená hvězda v přízemí pavilonu E Nemocnice. Oddělení vzniklo za velkého přispění Jihočeského kraje, Města Jindřichův Hradec a Nemocnice Jindřichův Hradec.


Struktura oddělení

Urgentní příjem je umístěn v přízemí pavilonu akutní medicíny – pavilon E, ve vstupní hale přímo u hlavního vchodu do nemocnice.
 

Urgentní příjemUrgentní příjemUrgentní příjem

 
Recepce
Umístěná ve vstupní hale pavilonu E. Je místem prvního kontaktu pro přicházející pacienty. Zkušená kvalifikovaná zdravotní sestra ve všední dny od 6:30 do 15:00 hodin provádí primární třídění pacientů podle charakteru potíží a stavu pacienta – triage, ev. konzultuje stav pacienta s lékařem. Po pracovní době sestry je provoz recepce zajišťován pracovníky údržby, kteří při příchodu pacienta kontaktují urgentní příjem. Pacientům a příbuzným jsou zde poskytovány informace o nemocnici, umístění oddělení apod. Součástí recepce je dopravní dispečink a telefonní ústředna.

Centrální příjem
Zde je prováděna veškerá administrativa spojená s plánovaným příjmem pacienta na chirurgické, gynekologické, interní, neurologické a ortopedické oddělení. Provoz centrálního příjmu je zajištěn 2-3 administrativními pracovnicemi ve všední dny od 6:00 do 15:30.

Hala
S 5 expektačními lůžky je určena pro příjem pacientů přivážených ZZS a ošetření ostatních pacientů, u kterých je vzhledem k jejich stavu nutné ošetření na lůžku.

Akutní ambulance
Jsou k dispozici 2 ambulance. Jsou určeny pro ošetření pacientů, jejichž stav nevyžaduje pobyt na lůžku. Jsou také využívány konziliáři.

Urgentní příjemUrgentní příjemUrgentní příjem

Lékařská pohotovostní služba
Je zajišťována v prostorách akutní ambulance. V pracovní dny funguje v době od 18:00 do 21:00 hodin, o víkendech a o svátcích od 9:00 do 18:00 hodin.

Infuzní středisko
Středisko je vybaveno třemi infuzními křesly s infuzními pumpami. Pacienti jsou indikováni k aplikacím infuzní terapie praktickým nebo odborným lékařem, musí mít doporučení s přesným rozpisem složení a počtu infuzí. Před zahájením infuzní terapie je pacient poučen a podepisuje informovaný souhlas s aplikací infuzní terapie. Pacienti jsou objednáváni na určitou hodinu denně od 7:00 do 14:30 hodin včetně víkendů a svátků.

nemjh_up_infuzni_stredisko_001nemjh_up_infuzni_stredisko_002

Technologie

Na hale Urgentního příjmu je 5 plně monitorovaných lůžek se zajištěním kontinuálního měření životních funkcí, k dispozici je tzv. bed side diagnostika – základních laboratorních vyšetření (ABR, glykemie, D-dimer, minerály, koagulace, krevní obraz, laktát), EKG, sonografické vyšetření. Součástí jsou přístroje pro vedení rozšířené kardiopulmonální resuscitace včetně zajištění umělé plicní ventilace. Součástí vybavení je manipulační vozík určený pro převazy a ošetření ran. V případě nemožnosti zavedení periferní žíly je možné použít vybavení pro intraoseální přístup. Pro pacienty s úrazy je k dispozici kompletní systém fixačních pomůcek včetně scoop rámu a spineboardu. Je možné využití přístroje Warmtouche pro ohřev pacienta na lůžku a přístroje pro ohřev infusních roztoků. K dispozici je sprchovací kout s pojízdným sprchovacím lůžkem.

Urgentní příjemUrgentní příjemUrgentní příjem

Poslání oddělení

Základní myšlenkou oddělení je zajištění kontinuity přednemocniční a nemocniční péče o všechny pacienty s akutním ohrožením na životě a s akutními zdravotními problémy s rychlým a odborným poskytnutím odpovídající zdravotní péče. Pacient je ošetřen na jednom místě, je-li to možné, není převážen za lékařem, ale lékař přichází za pacientem. Dostupné je laboratorní vyšetření biologických materiálů, snadno dostupné je vyšetření zobrazovacími metodami, péče jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

Urgentní příjem zajišťuje péči 24 hodin denně. Je určen pro ošetření dospělých pacientů po dovršení 19 let věku s výjimkou dětí s traumaty. Tým zajišťující provoz oddělení tvoří 2 kmenoví lékaři (chirurg a internista), staniční sestra, 10 středních zdravotních pracovníků a 1 sanitářka. V denním provozu je na UP obvykle 1 nebo 2 lékaři, staniční sestra, 2-3 sestry a sanitářka. V denním provozu se na zajištění péče podílí také posádka ZZS – záchranář a sestra. Noční a víkendový provoz je zajišťován 1 lékařem a 2 sestrami. Na zajištění ústavní pohotovostní služby se podílejí lékaři na vedlejší pracovní poměr. Vyžaduje-li to stav pacienta, jsou voláni konziliáři příslušných oddělení.


Urgentní příjem je určen pro

dospělé pacienty transportované do nemocnice zdravotnickou záchrannou službou s výjimkou pacientek s akutním gynekologickým problémem (ty jsou ošetřeny na gynekologicko – porodnickém odd.).

Pacienty s akutním zdravotním problémem, kteří přicházejí bez doporučení lékaře.


Urgentní příjem není určen pro

pacienty s dlouhodobými zdravotními problémy, kteří by měli být vyšetřeni svými praktickými lékaři a následně odbornými či specializovanými ambulancemi pacienty, kteří byli ten den vyšetření praktickým lékařem, kteří do nemocnice přicházejí s doporučením dalšího vyšetření či hospitalizace, tito pacienti mají být již praktickým lékařem směřováni do příslušné odborné ambulance dětské pacienty, s výjimkou pacientů s traumatem, kteří jsou transportováni ZZS.

Urgentní příjemUrgentní příjemUrgentní příjem

Vzhledem k malé kapacitě oddělení je nutné pečlivé třídění pacientů podle jejich zdravotního stavu a určení priorit ošetření. Pacienti přivážení ZZS jsou ošetřováni přednostně. Pacienti vyžadující uložení na lůžko jsou ošetřeni na expektační hale, nevyžaduje-li jejich stav hospitalizaci na lůžkovém oddělení, mohou zde být observováni až 24 hodin. Pokud je indikována hospitalizace, jsou pacienti převáženi na příslušné oddělení nebo na vyšší pracoviště. Není-li hospitalizace indikována, je pacient propuštěn s příslušným doporučením další péče.

Ošetření na UP je dostupné 24 hodin denně, je proto bohužel často zneužíváno pacienty, kteří namísto návštěvy praktického lékaře nebo ambulantního specialisty vyhledají ošetření na UP. Z tohoto důvodu je často zneužívána i ZZS, která je mnohdy volána k banálním potížím. Po přetřídění naléhavosti stavu mohou být před těmito pacienty s neakutními potížemi přednostně ošetřeni pacienti s akutním problémem. Vzhledem k množství ošetřených pacientů je možné čekání na ošetření i několik hodin.


Dokumenty oddělení

Prezentace urgentního příjmu
Urgentní příjem | Prezentace urgentního příjmu
Formát souboru: ppt
15/05/2015
12.1 MB

Prezentační brožura urgentní příjmu
Urgentní příjem | Prezentační brožura urgentní příjmu
Formát souboru: pdf
26/04/2016
242.6 KB

Statistika urgentního příjmu za rok 2014
Urgentní příjem | Statistika urgentního příjmu za rok 2014
Formát souboru: pdf
15/05/2015
99.7 KB

Statistika urgentního příjmu za rok 2015
Urgentní příjem | Statistika urgentního příjmu za rok 2015
Formát souboru: pdf
26/04/2016
74.6 KB

Statistika urgentního příjmu za rok 2016
Urgentní příjem | Statistika urgentního příjmu za rok 2016
Formát souboru: pdf
11/01/2017
142.8 KB

Copyright © 2011 - 2019 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Kontakt Mapa stránek Facebook

Certifikáty a osvědčení:
AAA Czech Stability Award certifikat_akreditace_2015 5.místo_absolutní_vítěz_ČR_NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, A.S. 3.místo v kraji_zaměstnanci_Nemocnice Jindřichův Hradec 2.místo v kraji_pacienti_ČR_hospitalizovaní_Nemocnice Jindřichův Hradec,... 1.místo v kraji_pacienti_ČR_ambulantní_Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.... Ocenění "Nemocnice ČR 2014 očima hospitalizovaných pacientů - 1. místo 2.místo v kraji pacienti ČR ambulantní Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Certifikát o udělení akreditace Diplom Nemocnice roku 2008 očima pacientů Diplom Nemocnice roku 2008 dle finančního zdraví