Stavební úpravy pro rozšíření dialýzy

Smlouva uzavřena se Stavcent, a.s.