Facebook
Pridat stránku do oblíbených
Mapa stránek
Hlavní strana
Spirituální služby

Mgr. Benjamín Kraus Nemocniční kaplan
Mgr. Benjamin Kraus
Tel.: +420 737 314 457
E-mail: kraus@nemjh.cz

Poslání spirituální péče

Současná medicína v dnešní době většinou již bez předsudků uznává skutečnost, že při nemocniční péči je vedle péče o tělo důležitá i péče o „duši“.

Požadavky na poskytování spirituální péče v nemocnicích, a tím uspokojování duchovních potřeb pacientů, se stále zvyšují vzhledem k obecně uznávanému bio-psycho-sociálně-spirituálnímu modelu člověka. V českém zdravotnictví je to ale stále jev nový, někdy překvapující, a vyvolává mnoho otázek. Od těch co to vlastně spirituální péče je, až po ty, zda je vůbec nutné ji v naší, převážně sekulární společnosti, poskytovat. Tato péče totiž bývá často chápána pouze jako zajišťování duchovních potřeb pacientům religiózním – organizovaným v církvích a zapomíná se na to, že duchovní rozměr má každá bytost, nehledě k jejímu osobnímu přesvědčení.

Zvláště patrné to bývá v obdobích zdravotní krize, kterou vážná nemoc nebo dokonce umírání přinášejí. V tomto čase se totiž u mnoha pacientů objevují tzv. existenciální otázky, týkající se smyslu života, utrpení, umírání a smrti, i dalších otázek s tím souvisejících, které je dříve – dokud byli zdrávi – nenapadaly. Podobné otázky si může pokládat i ošetřující personál, který se v nemocnici opakovaně setkává s utrpením a umíráním.
 


Kde hledat tuto službu?

V kanceláři spirituální péče: přízemí pavilonu C, pracovna kaplana
Na telefonním čísle: +420 737 314 457
E-mailem: kraus@nemjh.cz, bkraus@seznam.cz
 


S čím může pomoci nemocniční spirituální péče?

Poskytuje duchovní podporu pacientům, příbuzným i personálu.
Zprostředkovává na vyžádání kontakt s duchovními z různých církví a náboženských společností.
 


Poskytování spirituální péče

Spirituální péči nabízíme bezplatně všem lidem – bez vyznání, či jakéhokoliv vyznání

Pacientům

 • kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem.
 • kteří v souvislosti s nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky.
 • kteří nespolupracují s okolím a je potřeba v nich posílit pocit důvěry a naděje.
 • u kterých zcela schází, anebo vlivem nemoci selhává, smysl jejich života.
 • kteří si potřebují popovídat, nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka.

Příbuzným

 • kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby.
 • kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny.
 • kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby.
 • kteří zažívají emoční chaos vyvolaný ztrátou blízké osoby.
 • kteří se potřebuji přeladit, spočinout, či načerpat novou sílu.

Personálu

 • který se cítí vyčerpaný, podrážděný či sklíčený.
 • který postrádá pocit bezpečí a spokojenosti při práci v týmu na pracovišti.
 • na nějž doléhají osobní či rodinné starosti, které komplikují pracovní výkon.
 • který neodkladně potřebuje z různých důvodů podporu od druhého člověka.

 


Kdo poskytuje spirituální péči v nemocnici Jindřichův Hradec?

V současné době zde pracuje na jeden nemocniční kaplan.
Při své práci je vázán mlčenlivostí a etickým kodexem nemocničních duchovních, který je součástí dohody ERC a ČBK z roku 2006.

Informace o poskytovateli spirituální péče v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.:
Mgr. Benjamin Kraus
Je pastor, proškolený manželský, rodinný i finanční poradce. Školitel a koordinátor Dobrovolnické služby v nemocnici. Ženatý, tři vdané dcery a pět vnoučat.

Vzdělání: Teologická fakulta Karlovy university, Postgraduální studium v Německu, Manželské a rodinné poradenství, Seminář a praxe spirituální péče ve věznici.
 


Dokumenty ke stažení


Blaze těm, kdo se umí smát
Spirituální služby | Blaze těm, kdo se umí smát
Formát souboru: pdf
15/07/2015
70.0 KB

Báseň stařenky
Spirituální služby | Báseň stařenky
Formát souboru: pdf
15/07/2015
230.5 KB

Dobrovolnictví
Spirituální služby | Dobrovolnictví
Formát souboru: pdf
02/04/2013
49.4 KB

Etický kodex nemocničního kaplana a dobrovolníka
Spirituální služby | Etický kodex nemocničního kaplana a dobrovolníka
Formát souboru: pdf
02/04/2013
40.1 KB

Kompetence koordinátora dobrovolnictví
Spirituální služby | Kompetence koordinátora dobrovolnictví
Formát souboru: pdf
15/07/2015
51.3 KB

Kontakty
Spirituální služby | Kontakty
Formát souboru: pdf
02/04/2013
224.0 KB

Osvědčení o účasti v programu Dobrovolnictví v nemocnici
Spirituální služby | Osvědčení o účasti v programu Dobrovolnictví v nemocnici
Formát souboru: pdf
15/07/2015
1.3 MB

Péče o existenciální a spirituální potřeby pacienta
Spirituální služby | Péče o existenciální a spirituální potřeby pacienta
Formát souboru: pdf
15/07/2015
218.3 KB

Spirituální péče
Spirituální služby | Spirituální péče
Formát souboru: pdf
02/04/2013
104.3 KB

Zdravotní stav neovlivňuje jen psychická, ale i duchovní stránka
Spirituální služby | Zdravotní stav neovlivňuje jen psychická, ale i duchovní stránka
Formát souboru: pdf
15/07/2015
239.4 KB

Copyright © 2011 - 2019 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Kontakt Mapa stránek Facebook

Certifikáty a osvědčení:
AAA Czech Stability Award certifikat_akreditace_2015 5.místo_absolutní_vítěz_ČR_NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, A.S. 3.místo v kraji_zaměstnanci_Nemocnice Jindřichův Hradec 2.místo v kraji_pacienti_ČR_hospitalizovaní_Nemocnice Jindřichův Hradec,... 1.místo v kraji_pacienti_ČR_ambulantní_Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.... Ocenění "Nemocnice ČR 2014 očima hospitalizovaných pacientů - 1. místo 2.místo v kraji pacienti ČR ambulantní Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Certifikát o udělení akreditace Diplom Nemocnice roku 2008 očima pacientů Diplom Nemocnice roku 2008 dle finančního zdraví