Spirituální služby

Mgr. Benjamín Kraus
Mgr. Benjamín Kraus
Kaplan
Dobrovolnictví
Spirituální služby
737 314 457
Hlavní strana / Spirituální služby

Popis

Poslání spirituální péče

Současná medicína v dnešní době většinou již bez předsudků uznává skutečnost, že při nemocniční péči je vedle péče o tělo důležitá i péče o „duši“.

 

Požadavky na poskytování spirituální péče v nemocnicích, a tím uspokojování duchovních potřeb pacientů, se stále zvyšují vzhledem k obecně uznávanému bio-psycho-sociálně-spirituálnímu modelu člověka. V českém zdravotnictví je to ale stále jev nový, někdy překvapující, a vyvolává mnoho otázek. Od těch co to vlastně spirituální péče je, až po ty, zda je vůbec nutné ji v naší, převážně sekulární společnosti, poskytovat. Tato péče totiž bývá často chápána pouze jako zajišťování duchovních potřeb pacientům religiózním – organizovaným v církvích a zapomíná se na to, že duchovní rozměr má každá bytost, nehledě k jejímu osobnímu přesvědčení.

 

Zvláště patrné to bývá v obdobích zdravotní krize, kterou vážná nemoc nebo dokonce umírání přinášejí. V tomto čase se totiž u mnoha pacientů objevují tzv. existenciální otázky, týkající se smyslu života, utrpení, umírání a smrti, i dalších otázek s tím souvisejících, které je dříve – dokud byli zdrávi – nenapadaly. Podobné otázky si může pokládat i ošetřující personál, který se v nemocnici opakovaně setkává s utrpením a umíráním.

 

Kde hledat tuto službu

V kanceláři spirituální péče: přízemí pavilonu C, pracovna kaplana
Na telefonním čísle: +420 737 314 457
E-mailem: kraus@nemjh.cz

 

S čím může pomoci nemocniční spirituální péče

Poskytuje duchovní podporu pacientům, příbuzným i personálu.
Zprostředkovává na vyžádání kontakt s duchovními z různých církví a náboženských společností.

 

Poskytování spirituální péče

Spirituální péči nabízíme bezplatně všem lidem – bez vyznání, či jakéhokoliv vyznání

 

Pacientům

 • kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem.
 • kteří v souvislosti s nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky.
 • kteří nespolupracují s okolím a je potřeba v nich posílit pocit důvěry a naděje.
 • u kterých zcela schází, anebo vlivem nemoci selhává, smysl jejich života.
 • kteří si potřebují popovídat, nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka.

 

Příbuzným

 • kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby.
 • kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny.
 • kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby.
 • kteří zažívají emoční chaos vyvolaný ztrátou blízké osoby.
 • kteří se potřebuji přeladit, spočinout, či načerpat novou sílu.

 

Personálu

 • který se cítí vyčerpaný, podrážděný či sklíčený.
 • který postrádá pocit bezpečí a spokojenosti při práci v týmu na pracovišti.
 • na nějž doléhají osobní či rodinné starosti, které komplikují pracovní výkon.
 • který neodkladně potřebuje z různých důvodů podporu od druhého člověka.

 

Kdo poskytuje spirituální péči v nemocnici Jindřichův Hradec?

V současné době zde pracuje na jeden nemocniční kaplan.
Při své práci je vázán mlčenlivostí a etickým kodexem nemocničních duchovních, který je součástí dohody ERC a ČBK z roku 2006.