Repasování rentgenového přístroje MultiDiagnost Philips

Smlouva uzavřena s Philips Česká republika s.r.o.