Facebook
Pridat stránku do oblíbených
Mapa stránek
Hlavní strana
Rehabilitační oddělení

z22678_60x80 Primář
MUDr. Romana Šírková
Tel.: +420 384 376 464
E-mail: sirkova@nemjh.cz
z12646_60x80 Vedoucí rehabilitační pracovník
Bc. Jakub Malý
Tel.: +420 384 376 478
E-mail: maly.jakub@nemjh.cz

Další kontakt:
Tel.: +420 384 376 478 (příjem nových pacientů, změny v rehabilitačním plánu)

Rehabilitační oddělení se nachází v suterénních prostorách polikliniky a je členěno na tato pracoviště:

Rehabilitace - vchodRehabilitace - čekárna

1. Pracovna lékaře – příjmy nových pacientů, kontrola po procedurách, ukončení RHC

Rehabilitace - pracovna lékaře

2. Pracovna vedoucího rehabilitačního pracovníka

3. Ambulance pro LTV

Rehabilitace - ambulance pro LTVRehabilitace - ambulance pro LTV

4. Elektroléčba

Rehabilitace - elektroléčbaRehabilitace - elektroléčbaRehabilitace - elektroléčba

5. Mechanoterapie – nemá stabilní zaměstnance

Rehabilitace - mechanoterapieRehabilitace - mechanoterapieRehabilitace - mechanoterapie

6. Vodoléčebný sál

Rehabilitace - vodoléčebný sálRehabilitace - vodoléčebný sálRehabilitace - vodoléčebný sál

7. Tělocvična pro skupinové LTV – děti s VDT, skoliózy, vertebrogenní poruchy u dospělých


Poskytujeme rehabilitační péči
– ambulantní na poliklinice.

– pro všechna ostatní lůžková odd. Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. na lůžka standardní i intenzivní péče i ARO.

Na jednotlivých pracovištích se fyzioterapeutky střídají po 3 měsících.

V ambulanci se provádí pacientovi léčba dle ordinace lékaře RHC oddělení, při nepřítomnosti se ordinace rozepisuje dle žádanky podle navržených procedur od ostatních odborných lékařů (ortoped, neurolog, internista, chirurg). Žádanky pro ambulantní péči vystavuje praktický lékař nebo lékař specialista. Ambulantní pacienti chodí na kontroly k lékaři v průběhu léčby. Zprávy z kontrol jsou předány pacientovi a ten je odevzdá svému praktickému lékaři, případně obdrží další kopii pro svého odborného lékaře.

Techniky, které se na našem pracovišti využívají ke zlepšení zdravotního stavu pacienta, jsou pasivní i aktivní.
A – Pasivní techniky
– Elektroléčba, vodoléčba, měkké techniky, mobilizace a manipulace páteře, velkých i malých kloubů, polohování, míčkování, trakce páteře manuální i přístrojová, reflexní masáže, manuální lymfodrenáž, Dornova metoda.

B – Aktivní procedury (Potřebují spolupráci pacienta)
– LTV, PIR, mobilisátor DK, senzomotorika na míčích, nestabilních plochách (swinger, plošina). Dále se využívají cvičební metody McKenzie, Kataba, Vojty pro děti a podobně. Provádíme sebeobslužnou a ergoterapeutickou instruktáž.

Tyto činnosti provádí všechny fyzioterapeutky. Lékař provádí manuální medicínu (mobilisace a manipulace).

Léčíme široké spektrum diagnos různých skupin onemocnění
U ortopedických onemocnění je to např. RHC po náhradách kloubů, po operaci vazů kolena, vertebrogenní onemocnění apod.

Z chirurgie k nám obvykle dochází pacienti po úrazech DKK – fraktura bérce, kotníků, zápěstí, po
suturách šlach na HKK i DKK.

Z neurologických pracovišť k RHC přichází pacienti s periferními parézami, s potížemi vertebrogenními, s propag. bolestmi do HK i DK, polyneuropatie.

Skladba pacientů je ale podstatně rozsáhlejší…

Základní charakteristiky námi prováděných procedur

1. Vodoléčba – teplota procedur je orientačně popsána v oddílu termoterapie
Kontraindikací pro vodoléčbu jsou nezhojené kožní defekty, nezhojené jizvy po operacích, st.p. trombosách a varixy (v různých učebnicích uváděno různě), kožní infekce a mykozy.

Podvodní tlaková masáž – skoliózy, některé typy bolestí zad, M.Bechtěrev

Vířivka celotělová – podobně jako podvodní tlakové masáže, polyneuropatie

Vířivka na HKK – stavy po traumatech (zlomeniny, sutury šlach), zahojené rány po operaci pro M.Dupuytren, sy karpálního tunelu

Vířivka na DKK – st.p. traumatech a operacích (artroskopie, osteosyntézy, distorze…), paresy periferních nervů (např. n. peroneus)

Perličková lázeň – hl. neurastenie, RS, paresy

Suchá uhličitá lázeň – využití koncentrovaného CO2 (99,9%) na zlepšení prokrvení a regeneraci tkání, urychlení hojení (zlomeniny, poranění měkkých tkání, kožní defekty bez zánětu či mykozy), vasodilatace (léčba hypertenze, cévní poruchy, některé kožní choroby, polyneuropatie…), původně lázeňská procedura pouze pro léčbu hypertenze a ICHS.

Kontraindikace – hypotenze, kardiální selhávání, mykoza, infekční onemocnění.

2. Elektroléčba
Přístroje pro aplikaci nízkofrekvenčních střídavých a stejnosměrných i středně frekvenčních proudů

Indikace – tendovaginitidy, svalové distense, bolesti kloubů při dekompensované artrose či periartritidě, M. Sudeck, entesopatie (např. epikondylitidy), st.p. traumatech (zlomeniny, kontuse, distorze), onemocnění vertebrogenní (spondylosa, lumbalgie, LS sy…), paresy periferních nervů, poruchy prokrvení.

Stejnosměrné – galvanisace – zlepšuje prokrvení tkání, snižuje otoky

Střídavé nízkofrekvenční – Např. diadynamik – jsou povrchnější, spíše pro akutní stavy využití – analgezie, zlepšení prokrvení a snížení otoků, elektrostimulační (svaly, nervy)

Střídavé středněfrekvenční – interference, TENS, Träebert – více do hloubky
využití – hl. analgetické a elektrostimulační, dále i tonisace a hyperemie

Magnetoterapie
využití – analgetické, vazodilatační, spasmolytické, myorelaxační, protiedémové

indikace – st.p. traumatech, M.Sudeck, zrychlení hojení zlomenin, osteomyelitidy, vertebrogenní potíže (i diskogenní etiologie), polyneuropatie, postižení periferních nervů (paresy, útlaky…), RS, M.Parkinson, dekompensované artrosy, aseptické kostní nekrosy

kontraindikace – gravidita, kardiostimulátor, tumory (i jen v anamnese), mykotické virové či bakteriální nemoci, krvácivé stavy, relativně u epileptiků

Laser
Používáme záření v oblasti červené (povrchové aplikace) a infračervené.
účinky – biostimulační, analgetické, protizánětlivé, antiedematosní

indikace – st.p. traumatech (kontuse, distorze), záněty šlach, revmatická postižení, dekomp. artrosy menších kloubů, záněty šlach i entesopatie, neuralgie a neuritidy, červeným laserem léčíme kožní afekce – dekubity, čerstvé jizvy bez Novikovu

kontraindikace – oči, epilepsie, malignity, 6 měsíců od ozařování (platí i pro ostruhy), aplikace na endokrinní orgány

3. Mechanoterapie
vakuo-kompresní terapie – tzv. přístrojová lymfodrenáž, nejčastěji na lymfedémy HKK po léčbě CA prsu a st.p. traumatech na DKK (hl. v oblasti hlezna), přísně kontraindikováno u otoků při kardiálním selhávání a uzávěru žilním (trombosa)

trakční stůl – trakce bederní páteře tahem vlastního těla, které je upnuté za pánev, využití při některých vertebrogen. potížích (i diskogenní etiologie, hl. mediální výhřezy), nutná je relaxace pacienta, nesmí kardiálně selhávat

Glissonova klička – trakce krční páteře, vsedě, tahem závaží přes kladku, malou vahou (1-5kg), využití při některých CC a CB sy, hypertonu trapesového svalstva při svalové dysbalanci
mobilisátor DK – jako motodlaha, využívající aktivity zdravé DK k pohybu nemocné, využití u st.p. operacích kolena (artroskopie, plastiky vazů, TEP kolena)

Ultrazvuk
Používá se frekvence 1MHz na hlubší struktury a na povrchové struktury 3MHz (asi do 1 cm).
Jelikož jde o mechanické vlnění, účinky jsou – snižování napětí svalů i vaziva, zvýšení permeability buněčných membrán, přeměna energie mechanické na tepelnou, účinky spasmolytické, analgetické.

indikace – myogelosy, vertebrogen. alg. sy, spondylosy, dekompensované artrosy, entesopatie (epikondylitida), neuritidy, M.Bechtěrev, M.Sudeck, periartritis humeroskapularis, herpes zoster, otoky po traumatech, rozpouštění hematomů, úžinové sy (karpální tunel)

kontraindikace – neuzavřené epifysy kostí (děti s neukončeným vývojem skeletu), aplikace do oblasti po operacích páteře a na pohlavní orgány, tumory, krvácivé choroby (relativně i chron. Warfarinisace), varixy

4. Termoprocedury
Termoúčinky má ve svém důsledku každá vodoléčba, některá elektroléčba či ultrazvuk, cíleně využíváme solux, parafín a slatinu.

Indiferentní teplota vzduchu je pro člověka 24-26 st C, pro vodu 34, proto na st.p. traumatech používáme většinou TT 28 st.

parafín – používáme rozpuštěný, aplikace při TT 52-62 st C, využití hlavně na artrosy a revmatická postižení drobných kloubů rukou, M.Dupuytren před operací

slatina – lokální aplikace slatiny je možná až do TT 60 st, předávání tepla je pozvolné, trvá až 30 minut a proto účinky jsou i hloubkové, využití i na artrosy, bolesti hluboko uložených svalů, M.Bechtěrev…

5. LTV
metodika dle Klappa – pomocí přesně daných poloh těla léčí vadné držení těla, skoliosy… Pomocí zlepšení stabilisace lopatek je možné působit i u CB sy a bolestí krční páteře

metodika dle Mojžíšové – uvolňování blokád, léčba funkční sterility

LTV s pružnými tyčemi Propriomed

LTV dna pánevního – snaží se ovlivnit jednu ze součástí základního stabilisačního systému člověka (dno pánevní, bránice, břišní svaly, zádové svaly), využívá se u dysbalančních bolestí zad, vadného držení těla, funkční stres inkontinence žen a pomahá léčit funkční sterilitu u žen

sensomotorika – technika vycházející z toho, že člověk má svalový systém povrchový (fázický) a hluboký (posturální). Pomocí vychylování ze stabilního postavení se snažíme oslovit hluboký systém a postupně ho posílit. Též technika vycházející z podkorového řízení motoriky člověka.

6. Manuální medicína
myoskeletální medicína – využívá technik jako trakce, mobilisace a nárazové manipulace k uvolnění blokovaných segmentů páteře či končetin, často i za pomoci měkkých mobilizačních technik či postisometrické relaxace okolních měkkých tkání

měkké mobilizační techniky – uvolňování měkkých tkání (svaly, šlachy, fascie) pomocí ruky fyzioterapeuta, bez použití lubrikantu, nejedná se o masáže!!

7. Segmentální masáže
segmentální reflexní masáže – speciální typ masáží, využívá působením určitých masážních technik provedených na měkkých tkáních a periostu ovlivnění vegetativního systému. Způsob, postup a sled hmatů má přesně vymezený systém. Indikace jsou poměrně specifické (CC a některé CB sy , funkční změny vnitřních orgánů – trávicí trakt, kardiovaskulární, systém dýchací…), proto preskripce např. pro běžné lumbago není vhodná. Rozeznáváme sestavu šíjovou (krční), hrudní, pánevní, zádovou.

8. Manuální lymfodrenáž
Pomocí speciálních technik a hmatů ovlivnění toku lymfy v organismu. Indikováno u některých typů otoků.


Ordinační hodiny ambulancí

Rehabilitace - fyzioterapeuti

Oddělení: Rehabilitační oddělení
Telefon: +420 384 376 478
Umístění: areál Nemocnice Jindřichův Hradec,
poliklinika, suterén
Ordinační hodiny
Po 07:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Út 07:00 – 12:00 12:30 – 15:00
St 07:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Čt 07:00 – 12:00 12:30 – 15:00
07:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Rehabilitace - lékař

Oddělení: Rehabilitační oddělení
Telefon: +420 384 376 464
Ordinující lékař: MUDr. Romana Šírková
Umístění: areál Nemocnice Jindřichův Hradec,
poliklinika, suterén
Ordinační hodiny
Po 08:00 – 12:00 13:00 – 14:00
Út 08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
St 08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Čt 08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
08:00 – 12:00 13:00 – 14:00

Dokumenty oddělení


Rozhodnutí o udělení akreditace
Rehabilitační oddělení | Rozhodnutí o udělení akreditace
Formát souboru: pdf
02/04/2013
180.8 KB

Copyright © 2011 - 2019 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Kontakt Mapa stránek Facebook

Certifikáty a osvědčení:
AAA Czech Stability Award certifikat_akreditace_2015 5.místo_absolutní_vítěz_ČR_NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, A.S. 3.místo v kraji_zaměstnanci_Nemocnice Jindřichův Hradec 2.místo v kraji_pacienti_ČR_hospitalizovaní_Nemocnice Jindřichův Hradec,... 1.místo v kraji_pacienti_ČR_ambulantní_Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.... Ocenění "Nemocnice ČR 2014 očima hospitalizovaných pacientů - 1. místo 2.místo v kraji pacienti ČR ambulantní Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Certifikát o udělení akreditace Diplom Nemocnice roku 2008 očima pacientů Diplom Nemocnice roku 2008 dle finančního zdraví