Pronájem objektu vrátnice

Smlouva uzavřena s Anežkou Járosovou.