Projekt pro stavební povolení na akci Demolice a novostavba pavilonu D

Smlouva uzavřena s AGP Nova, s.r.o.