Projekt na opravu ambulance v budově vrátnice

Smlouva uzavřena s ing. Karel Štícha, autorizovaný inženýr.