Přípravna cytostatik – provedení drobné přestavby dle projektu

Smlouva uzavřena s ARSTAV s.r.o.