Přestavba lékárny Nemocnice J.Hradec

Smlouva uzavřena s ARSTAV s.r.o.