Stomická poradna

Oddělení: Chirurgické oddělení
Telefon: 384 376 738
Ordinující lékař: MUDr. Martin Wall
Umístění: areál NEMJH, pavilon E, 2. patro, č. dveří 237
Ordinační hodiny
Čtvrtek 14:30 – 16:00
adfad