Historie a současnost

Hlavní strana / Historie a současnost

Historie

8.1.1893 byla vysvěcena a předána jindřichohradecké veřejnosti k užívání nově vybudovaná nemocnice, postavená na pozemku dosavadní Panské louky. Sestávala z hlavní budovy s 52 lůžky, budovy infekční s 18 lůžky a budovy umrlčí. Současně nemocnice získala parcelu č. 406/III a dům č. 47/III pro hospodářské zázemí.

 

Téměř současně byl Jindřichův Hradec obohacen ještě o jeden zdravotní ústav. Byl to ústav pro výrobu očkovací látky, třetí v celém Rakousku-Uhersku ( jeden byl ve Vídni a druhý ve Lvově ). Ústav zřídil hrabě Černín na popud JUDr. Karla Jičínského, ředitele panství, a podle rad MUDr. J. Rybáka, okresního lékaře. Ústav zahájil činnost v květnu 1892, v roce 1926 byl přeložen do Prahy.

 

 • Ve třicátých letech byla postavena budova dnešní chirurgie a urologie, budova dnešní správy nemocnice a stravovacího provozu a vodojem.
 • V roce 1966 byla zprovozněna nová budova mikrobiologie.
 • V osmdesátých letech proběhla další etapa výstavby nemocnice. Přibyla kotelna se spalovnou odpadků, trafostanice, sklady MTZ, autodílna, poliklinika a budova patologie. V této době proběhly též rekonstrukce a přestavby budov z minulého století a ze třicátých let.
 • V roce 1990 byla postavena prádelna a od roku 1994 probíhají opravy a přestavby dalších budov.
 • V roce 1997 byla zahájena stavba nového pavilonu akutní mediciny.
 • V květnu 1998 byla přestěhována transfuzní stanice do nově vybudovaných prostor v posledním podlaží polikliniky, kde k 1.6.1998 zahájila provoz. Bývalá budova OTS se začala přestavovat na léčebnu dlouhodobě nemocných.
 • K 1.11.1999 zahájila provoz léčebna dlouhodobě nemocných, která vznikla rekounstrukcí budovy bývalé transfúzní stanice.
 • 3.10.2001 byl zhájen provoz v pavilonu akutní mediciny. V provozu jsou operační sály, JIP pooperačních oborů, ARO, akutní příjem, RDG, chirurgická a gynekologická ambulance.
 • 7.11.2001 byla otevřena nová hlavní brána do areálu nemocnice z Vídeňské ulice. Též byly uvedeny do provozu ostatní provozy pavilonu akutní mediciny, včetně hlavního vstupu do budovy s recepcí.
 • V červenci 2003 bylo do provozu uvedeno nově postavené hemodialýzační středisko s nefrologickou ambulancí.
 • Ke dni 1.7.2004 přešla záchranná zdravotnická služba pod správu krajského úřadu.
 • V červenci 2005 bylo přesunuto oční oddělení do nových prostor zrekonstruovaného přízenmí pavilonu B.
 • K 1.1.2006 bylo zrušeno kožní oddělení.
 • 1.1.2007 z Okresní nemocnice Jindřichův Hradec – příspěvková organizace stala Nemocnice Jindřichův Hradec a.s..
 • V únoru 2007 bylo porodnické oddělení přesunuto do nových prostor zrekonstruovaného pavilonu B.
 • 22. prosince 2008 byl uveden do provozu babybox.

 

Současnost

Nemocnice je umístěna v centru města, v těsném sousedství vilové čtvrti.Je dobře dosažitelná osobně i veřejnou dopravou. Ambulantní část představuje poliklinika, která se nachází v areálu nemocnice. V poliklinice je zastoupen také soukromý sektor řadou všeobecných lékařů i specialistů. Na budovu polikliniky je připojena lékárna patřící společnosti Lékárna u nemocnice, s.r.o..

 

V současné době má nemocnice 338 lůžek na 10 lůžkových odděleních:
ARO, NIP, chirurgie, dětské, gynekologicko-porodnické, interní, neurologické, ortopedické, usní-nosní-krční a následné a rehabilitační péče.

 

Ambulantní služby poskytuje v oborech:
Interna, Neurologie, Pediatrie, Gynekologie, Chirurgie, ARO, Oční, Ušní-nosní-krční, Urologie, Ortopedicko-traumatologické, Kožní, Klinická onkologie, Hemodialýza, Praktický lékař pro dospělé, Klinická biochemie, Radiodiagnostika, Hematologie a krevní transfúze, Rehabilitace a fyzioterapie, Patologie, Mikrobiologie, Doprava.