Facebook
Pridat stránku do oblíbených
Mapa stránek
Hlavní strana
Oddělení dlouhodobé intenzivní péče

MUDr. Martina Šteflová Primář
MUDr. Martina Šteflová
Tel.: +420 384 376 459
E-mail: steflova@nemjh.cz

Staniční sestra
Bc. et Bc. Ludmila Nedvědová

Ošetřující lékař
MUDr. Andrea Přerovská
Tel.: +420 384 376 352

Informace o zdravotním stavu pacientů podáváme ve všední dny od 8 do 14:30 hodin.
Návštěvy nejlépe po obědě cca do 18 hodin každý den, individuálně je možno domluvit i mimořádné návštěvy.


V listopadu 2016 byl zahájen provoz oddělení dlouhodobé a intenzivní péče(DIOP). Jedná se o 2 lůžka
DIOP se nachází v přízemí pavilonu A v areálu nemocnice Jindřichův Hradec a prostorově je součástí oddělení následné a rehabilitační péče B (ONRP B).

Definice pracoviště DIOP

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) je poskytována pacientům s poruchou základních životních funkcí, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje.

Na pracoviště DIOP v nemocnici Jindřichův Hradec jsou pacienti překládáni z oddělení následné intenzivní péče (NIP), jednotek intenzivní péče (JIP chirurgických oborů a interní JIP) a anesteziologicko-resuscitačního odd. (ARO).

Pokud se zdravotní stav pacienta stabilizuje a zlepší natolik, že nesplňuje výše uvedenou definici pracoviště DIOP, pacienta přeložíme na oddělení standardní následné lůžkové péče (zde v nemocnici se jedná o ONRP A a B) nebo je pacient po domluvě s rodinou propuštěn domů. Další ošetřovatelskou péči v domácím prostředí lze zajistit cestou domácí péče . K dispozici je možnost konzultace se sociální pracovnicí Mgr. Michaelou Švobovou.

Pracoviště DIOP rovněž zajišťuje hospitalizaci dlouhodobého charakteru pro apaliky (pacienty trvale v bezvědomí), u kterých je splněna definice pracoviště DIOP(viz výše).

Specializovaná vyšetření provádíme formou konzilií( interna, chirurgie, ortopedie, neurologie, urologie, ORL, oční, kožní, psychiatrické, rehabilitační, onkologické, gynekologické, hematologické, logopedie,ARO). V péči o naše pacienty spolupracujeme s nutričními terapeuty, dle jejich doporučení upravujeme stravu a výživu nemocného.

K pacientům dochází ve všední dny fyzioterapeut.

Po domluvě s lékařem lze zajistit pravidelné návštěvy canisterapeutického týmu ( pejsek se speciálním výcvikem v doprovodu svého majitele – canisterapeuta).

Cílem je aktivizace a stimulace pacienta, popřípadě jeho zklidnění kontaktem s pejskem, dále uvolnění svalových spasmů končetin polohováním pomocí pejska. Terapeutický plán si vytváří tým individuálně. Je nutné, aby pacient nebyl alergický na zvířecí srst, nebyl osídlen nozokomiálními kmeny bakterií(MRSA, ESBL) a v předhospitalizačním období měl dobrý vztah ke psům.

Ve spolupráci s kaplanem Benjaminem Krausem zajišťujeme duchovní služby.
V rámci tzv. Sociální rehabilitace uvítáme spolupráci s rodinou (pravidelné návštěvy, obklopení pacienta osobními věcmi, aktivizace pacienta např. hudbou a podobně).

Copyright © 2011 - 2019 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Kontakt Mapa stránek Facebook

Certifikáty a osvědčení:
AAA Czech Stability Award certifikat_akreditace_2015 5.místo_absolutní_vítěz_ČR_NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, A.S. 3.místo v kraji_zaměstnanci_Nemocnice Jindřichův Hradec 2.místo v kraji_pacienti_ČR_hospitalizovaní_Nemocnice Jindřichův Hradec,... 1.místo v kraji_pacienti_ČR_ambulantní_Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.... Ocenění "Nemocnice ČR 2014 očima hospitalizovaných pacientů - 1. místo 2.místo v kraji pacienti ČR ambulantní Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Certifikát o udělení akreditace Diplom Nemocnice roku 2008 očima pacientů Diplom Nemocnice roku 2008 dle finančního zdraví