Oddělení sociální a paliativní péče

MUDr. Eva Zýková
MUDr. Eva Zýková
Následná intenzivní péče
Oddělení sociální a paliativní péče
Vedoucí oddělení
384 376 756
Profilový obrázek
Bc. Marcela Šoršová
Oddělení sociální a paliativní péče
Staniční sestra
384 376 129
Hlavní strana / Oddělení sociální a paliativní péče

Popis oddělení

Oddělení sociální a paliativní péče zahrnuje 10 lůžek sociálních a 2 lůžka paliativní.

 

Komu jsou sociální lůžka určena

Cílovou skupinou uživatelů těchto služeb jsou osoby, které již nevyžadují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné osoby a proto nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení. Pobyt na oddělení sociálních lůžek je pouze dočasný. Služba je poskytována do doby, než je klientovi zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb (např. domovy pro seniory, stacionáře, domy s pečovatelskou službou), nebo zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení, popřípadě zajištění terénních sociálních služeb (pečovatelská služba apod.). Bližší informace o této službě naleznete na stránce sociálních lůžek

 

Komu jsou paliativní lůžka určena

Paliativní lůžka byla zřízena za účelem poskytování komplexní péče pacientům s pokročilým nevyléčitelným onemocněním a jejich blízkým. Naším cílem je léčit příznaky spojené s nevyléčitelnou nemocí, zachovat kvalitu života, který byl pacientovi nemocí omezen, respektovat a chránit jeho důstojnost a snažit se vytvořit podmínky pro to, aby mohl tuto fázi svého života prožít ve vlídném prostředí a společnosti své rodiny a přátel. Nabízíme také všestrannou podporu rodinným příslušníkům a pomáháme jim zvládat zármutek z nemoci jejich blízkého. Bližší informace o této službě naleznete na stránce paliativních lůžek

 

Na oddělení sociální a paliativní péče se využívá canisterapie – pravidelně sem dochází speciálně vycvičení pejsci z canisterapeutického centra Hafík s.r.o. v Třeboni.

Ordinační hodiny

Ambulance paliativní medicíny

Oddělení: Oddělení sociální a paliativní péče
Telefon: 384 376 410
Ordinující lékař: MUDr. Filip Řeřicha
Umístění: areál NEMJH, poliklinika, 4. patro, č. dveří 424, 425, 426
Ordinační hodiny
Úterý: 08:00 – 15:00

Kontakty

Oddělení, poziceJménoTelefonE-mail

MUDr. Eva Zýková

Oddělení sociální a paliativní péče
Vedoucí oddělení
MUDr. Eva Zýková
384 376 756u25435@zadnyemail.cz

Profilový obrázek

Staniční sestra
Bc. Marcela Šoršová
384 376 129sorsova.marcela@nemjh.cz

Profilový obrázek

Oddělení
zadnaprezdivka
ospp@nemjh.cz