Oddělení lékařské mikrobiologie

MUDr. Denisa Veselá
MUDr. Denisa Veselá
Oddělení lékařské mikrobiologie
Primářka
384 376 110
Milena Petrová
Milena Petrová
Oddělení lékařské mikrobiologie
Vedoucí laborantka
384 376 409
Hlavní strana / Oddělení lékařské mikrobiologie

Popis oddělení

Oddělení lékařské mikrobiologie se zabývá klinicko-mikrobiologickou diagnostikou infekčních nemocí (bakteriologie, sérologie, virologie kromě kultivačních metod, parazitologie, mykologie) a komplikací v nemocniční, ambulantní a primární péči. Zajišťuje konsiliární služby zaměřené na jejich léčbu, profylaxi a prevenci. Specializované pracoviště Antibiotického střediska se zabývá aktivním ovlivňováním kvality používání antibiotik a kontrolou antibiotické rezistence.

 

Oddělení poskytuje výše uvedenou činnost zdravotnickým zařízením okresu Jindřichův Hradec, některým zařízením okresů Pelhřimov, Tábor, Jihlava, České Budějovice a dalších – dle poptávky.

 

Náplní práce oddělení je zejména laboratorní diagnostika infekčních nemocí a komplikací u hospitalizovaných pacientů včetně používání rychlých diagnostických metod, dále laboratorní diagnostický servis pro terénní praktické lékaře a specialisty. Antibiotické středisko zajišťuje nepřetržitý servis konzultací racionální léčby antibiotiky pro nemocniční péči i zdravotnický terén.

 

Oddělení zajišťuje v rámci spolupráce jednotlivých částí nemocničního komplementu i vyšetřování dárců krve a krevní plazmy na sledované infekční markery.

 

Oddělení provádí průběžné sledování rezistence k antibiotikům a je začleněno do národního systému monitorování rezistence k antibiotikům organizovaného Národní referenční laboratoří pro antibiotika a do systému EARSS (European Antimicrobial Surveillance Systém).

 

K dalším činnostem patří epidemiologické analýzy sledující výskyt infekčních komplikací u hospitalizovaných pacientů a jejich vliv na kvalitu léčebné péče, a s tím úzce související laboratorní a konzultační činnost v oboru nemocniční epidemiologie a hygiena.

 

Oddělení zajišťuje i smluvní laboratorní činnost a přípravu diagnostických médií pro územní pracoviště krajské hygienické stanice v Jindřichově Hradci.

 

V odběrové místnosti OLM je možné odebrat krev na vyšetření HIV každé pondělí a čtvrtek v době od 7 do 10 hodin (je nutné se předem telefonicky objednat na tel. čísle 384 376 402, popř. je možnost domluvit jiný termín).

 

V této době bude k dispozici i lékař, který může zodpovědět případné dotazy klientů. Test je samozřejmě možné dělat anonymně, pod dohodnutým heslem.

 

Vyšetření účtujeme samoplátcům smluvní cenou v souladu s platným sazebníkem zdravotních výkonů, v současné době 550,- Kč, eventuelně + 50,- Kč za vystavení certifikátu pro cestu do zahraničí ve spolupráci s NRL pro AIDS. Vyšetřujeme denně.

 

Nově provádíme rychlý test – průkaz Campylobacter spp. a Salmonella sp. ze vzorku stolice (imunochromatografický průkaz). Toto vyšetření je pouze orientační (tel. bude nahlášeno do 2 hod. v provozní době laboratoře) a nenahrazuje kultivační vyšetření, které musí být nabráno zároveň (výter z recta)!

 

Od května 2017 provádíme nové vyšetření ze séra (+ ev. z mozkomíšního moku) – průkaz protilátek proti klíš´tové encefalitis (IgM a IgG) – dle počtu vzorků pravděpodobně 1x týdně.

Ke stažení

Název Kategorie Poslední změna Velikost
Certifikát EHK 2018 Certifikát EHK 2018 Oddělení lékařské mikrobiologie 9. března 2019 336.1 KB
Certifikát NEQAS 2018 Certifikát NEQAS 2018 Oddělení lékařské mikrobiologie 9. března 2019 729.0 KB
Laboratorní příručka - oddělení lékařské mikrobiologie Laboratorní příručka - oddělení lékařské mikrobiologie Oddělení lékařské mikrobiologie 30. května 2018 1.2 MB
Osvědčení o registraci 2018 Osvědčení o registraci 2018 Oddělení lékařské mikrobiologie 9. března 2019 570.9 KB
Osvědčení o splnění podmínek auditu NASKL II 2018 Osvědčení o splnění podmínek auditu NASKL II 2018 Oddělení lékařské mikrobiologie 9. března 2019 590.1 KB
Potvrzení o účasti na EHK 2018 Potvrzení o účasti na EHK 2018 Oddělení lékařské mikrobiologie 9. března 2019 302.7 KB
Rozhodnutí o udělení akreditace Rozhodnutí o udělení akreditace Oddělení lékařské mikrobiologie 14. září 2015 427.8 KB
Žádanka na bakteriologické vyšetření Žádanka na bakteriologické vyšetření Oddělení lékařské mikrobiologie 12. března 2019 257.3 KB
Žádanka na sérologické vyšetření Žádanka na sérologické vyšetření Oddělení lékařské mikrobiologie 3. dubna 2019 192.1 KB
Čestné prohlášení (osoba blízká) Čestné prohlášení (osoba blízká) Informace pro pacienty 13. dubna 2016 33.8 KB
Domácí řád Domácí řád Informace pro pacienty 20. února 2019 6.3 MB
Postup při vyřizování stížnosti Postup při vyřizování stížnosti Informace pro pacienty 26. července 2017 612.1 KB
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Informace pro pacienty 28. dubna 2016 542.1 KB
Seznam výkonů hrazených pacienty Seznam výkonů hrazených pacienty Informace pro pacienty 19. března 2019 357.9 KB
Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Informace pro pacienty 13. dubna 2016 31.2 KB

Kontakty

Oddělení, poziceJménoTelefonE-mail

MUDr. Denisa Veselá

Primářka
MUDr. Denisa Veselá
384 376 110vesela@nemjh.cz

Milena Petrová

Vedoucí laborantka
Milena Petrová
384 376 409petrova.milena@nemjh.cz