Oddělení hematologie a transfúzní služby

MUDr. Martin Svoboda
MUDr. Martin Svoboda
Oddělení hematologie a transfúzní služby
Primář
384 376 390
Bc. Romana Stieblerová
Bc. Romana Stieblerová
Oddělení hematologie a transfúzní služby
Vedoucí laborantka
384 376 245
Hlavní strana / Oddělení hematologie a transfúzní služby

Popis oddělení

Oddělení hematologie a krevní transfúze se sestává ze 3 provozů:

  • hematologická ambulance
  • hematologická a imunohematologická laboratoř
  • transfúzní úsek

 

Činnost všech provozů je úzce propojená a umožňuje efektivní poskytování péče pacientům.

Oddělení hematologie je umístěno v 5. patře Polikliniky – vchod B.

Hematologie má laboratorní, ambulantní a konziliární službu – vlastní lůžka oddělení nemá.

 

Laboratorní část

Úsek hematologie je vybaven moderními hematologickými analyzátory k vyšetření kompletního krevního obrazu, výkonnými koagulometry a mikroskopy.

 

Spektrum prováděných vyšetření: KO, KO + diferenciální rozpočet leukocytu včetně normoblastů a retikulocytů. Koagulační vyšetření: PT, APTT, fibrinogen, TT, AT III, D dimer,vyšetření trombofilních stavů obsahující speciální vyšetření protein S, protein C, APCR, faktor VIII. Vyšetření kostní dřeně – odběr a mikroskopické zhodnocení. Vyšetření krevní skupiny včetně Rh faktoru, fenotyp, screening nepravidelných protilátek, PAT, zkouška kompatibility.Úsek imunohematologie je vybaven k vyšetření krevních skupin, protilátek a zkoušky kompatibility gelovým systémem. Všechny analyzátory jsou napojeny na LIS. Výsledky vyšetření jsou k dispozici týž den. Na oddělení jsou rozesílány jak v tištěné podobě, tak jsou dostupné online prostřednictvím nemocničního informačního systému. Oddělení zajišťuje urgentní vyšetření 24 hodin denně.

 

Součástí práce ve všech laboratořích je denní kontrola kvality a účast v SEKK. Činnost na úseku dárcovství – evidence, odběry, zpracování je pravidelně kontrolována inspektory SÚKL a inspektory rakouského zpracovatele krevní plazmy – firmy Baxter. Při kontrolách SÚKL i Baxter dosahuje oddělení dobré výsledky, stejně tak účast v SEKK je s dobrým výsledkem. Oddělení úspěšně absolvovalo Audit ll NASKL. Jako součást nemocnice je pracoviště začleněno v akreditačním procesu SAK,prošlo tedy úspěšně šetřením Spojené akreditační komise ČR a splnilo akreditační kriteria pro řízení a kontinuálního zvyšování kvality národních akreditačních standardů. Certifikát o udělení akreditace Nemocnice J.Hradec a.s. ev.č. 000112 ze dne 29.5.2009.

 

Oddělení má navázanou kvalitní spolupráci s hematologií České Budějovice a transfúzním oddělením České Budějovice, kromě toho je navázána spolupráce s 1. Hematoonkologickou klinikou Brno -Bohunice, je tudíž možno problémy operativně konzultovat a pro pacienty zařídit péči na adekvátní úrovni.

 

Transfúzní část

Transfúzní oddělení se nachází v 5. patře Polikliniky – vchod A. Transfúzní služba obnáší odběry krve a krevní plazmy od dárců, výrobu transfúzních přípravků a jejich skladování, dále zajišťuje výdej transfúzních přípravků pro potřeby klinických oddělení a pro zdravotnickou výrobu. Součástí činnosti transfúzní služby jsou imunologická vyšetření dárců krve, dárců krevní plazmy, pacientů a příprava krve pro pacienty a konziliární služba.

 

Odběry krve

středa 07:00 – 10:30

 

Autologní odběry

pondělí 07:00 – 11:00

 

Odběry krevní plazmy

úterý, čtvrtek, pátek 07:30 -12:00

 

Kontakt: 384 376 330

Ordinační hodiny

Hematologická ambulance

Oddělení: Oddělení hematologie a krevní transfúze
Telefon: 384 376 390
Ordinující lékař: MUDr. Martin Svoboda
Umístění: areál NEMJH, poliklinika, 5. patro
Ordinační hodiny
Pondělí, pátek: 07:00 – 12:00

Kontakty

Oddělení, poziceJménoTelefonE-mail

MUDr. Martin Svoboda

Primář
MUDr. Martin Svoboda
384 376 390svoboda@nemjh.cz

Bc. Romana Stieblerová

Vedoucí laborantka
Bc. Romana Stieblerová
384 376 245stieblerova.romana@nemjh.cz