Facebook
Pridat stránku do oblíbených
Mapa stránek
Hlavní strana
Neurologické oddělení

Pfeifer František, MUDr. Primář
MUDr. František Pfeifer
Tel.: +420 384 376 190
E-mail: pfeifer@nemjh.cz

Staniční sestra
Bc. Lenka Mertová
Tel.: +420 384 376 289
E-mail: mertova.lenka@nemjh.cz

Další kontakt
Tel.: +420 384 376 287

Neurologické oddělení pokrývá potřeby regionu v diagnostice a léčbě nemocných s onemocněními centrálního a periferního nervového systému a s přidruženými chorobami páteře a svalstva. Zajišťuje diagnostiku a léčbu u pacientů vlastního lůžkového oddělení a současně poskytuje odbornou léčebně preventivní péči v oboru neurologie i ambulantním klientům. Významnou součástí činnosti jsou služby konziliární ve prospěch ostatních oborů, zajišťování nepřetržité ústavní pohotovostní služby a poskytování nutné odborné neurologické péče na urgentním přijmu nemocnice.

Neurologické oddělení se člení na lůžkovou část a na neurologickou ambulanci – poliklinika. Další součástí neurologického oddělení jsou elektroencefalografická (EEG) a elektromyografická (EMG) laboratoř.

Lůžková část neurologického oddělení je umístěna ve 3. patře pavilonu D. Poliklinická ambulance je detešována ve 4. patře budovy polikliniky. EEG a EMG laboratoře jsou umístěny v přízemí pavilonu C.

Lékařem neurologického oddělení (MUDr. Vaněk) je odborně zajištěn provoz neurologické ambulance v Třeboni 1 x týdně (čtvrtek). Odborná úroveň je zajištěna a garantována odpovídající kvalifikací lékařů i ostatního zdravotnického personálu. Lékaři kromě specializačních atestací jsou absolventy různých nadstavbových kurzů opravňujících provádět řadu specializovaných činností v oboru (EEG, EMG, manuální medicína, sonografie, apod.).

Lůžkovou, ambulantní a laboratorní práci zajišťuje celkem 6 kvalifikovaných lékařů. Sesterská, ošetřovatelská, ambulantní a laboratorní práce je zajištěna 11 SZP a 4 PZP.

Lůžkové oddělení má 24 lůžek akutní péče na celkem 10 pokojích (6 dvou- a 4 třílůžkové pokoje). Oddělení je vybaveno standardně, každý pokoj má samostatné sociální zařízení.

Jeden samostatný 3lůžkový pokoj má statut pokoje se zvýšeným dohledem, je vybaven rozvodem kyslíku a monitorovací technikou a je využíván podle potřeby pro závažnější stavy a pacienty s nutným mimořádným režimem.

Rehabilitace je zajištěna pravidelně docházejícím kvalifikovaným rehabilitačním pracovníkem.

Neurologické oddělení poskytuje komplexní a nepřetržitou péči v plném rozsahu oboru v souladu s odbornou koncepcí a standardy oboru neurologie.

Převažují samozřejmě nemocní s různými formami cévního onemocnění mozku a nejrůznější formy postižení páteře. Četné jsou diagnostické i léčebné hospitalizace pro infekční, imunologická, záchvatová, onkologická či degenerativní onemocnění nervového systému.

Nemocní s úrazovými onemocněními mozku, míchy, páteře a periferního nervového systému jsou hospitalizováni na chirurgickém oddělení a neurolog se systematicky podílí na diagnostickém a léčebném procesu jako konziliář.
Vybrané indikované případy vyžadující specializovanou intenzivní péči a léčbu (např. těžké stavy krvácení či pacienti s ohrožením životních funkcí) jsou racionálně umísťováni vesměs na přechodnou potřebnou dobu na ARO či JIP interního oddělení.

Neurolog se i zde významně a soustavně podílí na diagnostice i léčbě. V laboratořích pro EEG a EMG se provozují standardní kvalitní diagnostické přístroje.

Neurologické oddělení úzce spolupracuje a denně využívá velmi dobrého přístrojového vybavení oddělení komplementu, zejména radiodiagnostického oddělení (RDO), a provádí potřebná standardní i specializovaná RTG, CT, angiografická a ultrazvuková vyšetření. Úzká spolupráce je také s oddělením klinické biochemie, hematologie a mikrobiologie.
Pacienti jsou na lůžkové oddělení přijímáni neprodleně, podle potřeby a indikovanosti, bez zbytečných objednacích omezení.

Neurologické oddělení pružně spolupracuje s Nemocnicí v Českých Budějovicích, především s oddělením neurochirurgie, kde se kvalitně a pružně provádí veškerá potřebná neurochirurgická léčba indikovaných nemocných. V problematice vybraných cévních mozkových příhod v akutní fázi úzce spolupracujeme neurologickým oddělením a s JIP interních oborů.

Častá je spolupráce i s budějovickým radiodiagnostickým oddělením, zejména v problematice některých specializovaných vyšetření (magnetická rezonance, speciální angiografická vyšetření, apod.). Výjimkou není nutná spolupráce s oddělením nukleární mediciny, traumatologie, imunologie, onkologie a radioterapie , infekčních nemocí v Českých Budějovicích.

V některých specializovaných případech spolupracujeme i s dalšími mimorajonními pracovišti, např. Nemocnice na Homolce v Praze – pracoviště Gama-nože, Neurochirurgická klinika ÚVN Praha-Střešovice, apod. Nemocné s potřebou dlouhodobé ústavní rehabilitační a ošetřovatelské péče předáváme po stabilizaci stavu na pracoviště LDN či ODN v našem ústavu nebo spíše vyjimečně do LDN v Dačicích a Počátkách.


Ordinační hodiny ambulancí

Neurologická ambulance – příjem (zajišťuje urgentní příjem)

Oddělení: Neurologické oddělení
Telefon: +420 384 376 136
Ordinující lékař: Dle denního rozpisu a rozpisu služeb ÚPS
Umístění: areál Nemocnice Jindřichův Hradec,
pavilon E, přízemí,
č. dveří 1.05A
Ordinační hodiny
Stálý akutní provoz včetně ÚPS

Neurologická ambulance

Oddělení: Neurologické oddělení
Telefon: +420 384 376 252
Ordinující lékař: MUDr. Vaněk Vlastimil,
MUDr. Beranová Jana
Umístění: areál Nemocnice Jindřichův Hradec,
pavilon C, 1. patro,
č. dveří 102
Ordinační hodiny
Po 07:15 – 13:00 MUDr. Vlastimil Vaněk
Út 07:15 – 15:30 MUDr. Vlastimil Vaněk
St 09:00 – 15:30 MUDr. Vlastimil Vaněk
Čt 10:00 – 15:00 MUDr. Irena Bednářová
07:15 – 13:00 MUDr. Vlastimil Vaněk

Neurologická ambulance – Třeboň

Oddělení: Neurologické oddělení
Telefon: +420 602 505 047
E-mail: kozni-amb-tre@nemjh.cz
Lékař: MUDr. Vaněk Vlastimil
Umístění: Hotel Regent, přízemí,
Lázeňská 1008, Třeboň
Ordinační hodiny
Čt 07:30 – 12:00 13:00 – 15:30

Dokumenty oddělení


Rozhodnutí o udělení akreditace
Neurologické oddělení | Rozhodnutí o udělení akreditace
Formát souboru: pdf
29/03/2013
395.1 KB

Copyright © 2011 - 2019 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Kontakt Mapa stránek Facebook

Certifikáty a osvědčení:
AAA Czech Stability Award certifikat_akreditace_2015 5.místo_absolutní_vítěz_ČR_NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, A.S. 3.místo v kraji_zaměstnanci_Nemocnice Jindřichův Hradec 2.místo v kraji_pacienti_ČR_hospitalizovaní_Nemocnice Jindřichův Hradec,... 1.místo v kraji_pacienti_ČR_ambulantní_Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.... Ocenění "Nemocnice ČR 2014 očima hospitalizovaných pacientů - 1. místo 2.místo v kraji pacienti ČR ambulantní Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Certifikát o udělení akreditace Diplom Nemocnice roku 2008 očima pacientů Diplom Nemocnice roku 2008 dle finančního zdraví