Neurologické oddělení

MUDr. František Pfeifer
MUDr. František Pfeifer
Neurologické oddělení
Primář
384 376 190
Bc. Lenka Mertová
Bc. Lenka Mertová
Neurologické oddělení
Staniční sestra
384 376 289
Hlavní strana / Neurologické oddělení

Popis oddělení

Neurologické oddělení pokrývá potřeby regionu v diagnostice a léčbě nemocných s onemocněními centrálního a periferního nervového systému a s přidruženými chorobami páteře a svalstva. Zajišťuje diagnostiku a léčbu u pacientů vlastního lůžkového oddělení a současně poskytuje odbornou léčebně preventivní péči v oboru neurologie i ambulantním klientům. Významnou součástí činnosti jsou služby konziliární ve prospěch ostatních oborů, zajišťování nepřetržité ústavní pohotovostní služby a poskytování nutné odborné neurologické péče na urgentním přijmu nemocnice.

 

Neurologické oddělení se člení na lůžkovou část a na neurologickou ambulanci – poliklinika. Další součástí neurologického oddělení jsou elektroencefalografická (EEG) a elektromyografická (EMG) laboratoř.

 

Lůžková část neurologického oddělení je umístěna ve 3. patře pavilonu D. Poliklinická ambulance je detešována ve 4. patře budovy polikliniky. EEG a EMG laboratoře jsou umístěny v přízemí pavilonu C.

 

Lékařem neurologického oddělení (MUDr. Vaněk) je odborně zajištěn provoz neurologické ambulance v Třeboni 1 x týdně (čtvrtek). Odborná úroveň je zajištěna a garantována odpovídající kvalifikací lékařů i ostatního zdravotnického personálu. Lékaři kromě specializačních atestací jsou absolventy různých nadstavbových kurzů opravňujících provádět řadu specializovaných činností v oboru (EEG, EMG, manuální medicína, sonografie, apod.).

 

Lůžkovou, ambulantní a laboratorní práci zajišťuje celkem 6 kvalifikovaných lékařů. Sesterská, ošetřovatelská, ambulantní a laboratorní práce je zajištěna 11 SZP a 4 PZP.

 

Lůžkové oddělení má 24 lůžek akutní péče na celkem 10 pokojích (6 dvou- a 4 třílůžkové pokoje). Oddělení je vybaveno standardně, každý pokoj má samostatné sociální zařízení.

 

Jeden samostatný 3lůžkový pokoj má statut pokoje se zvýšeným dohledem, je vybaven rozvodem kyslíku a monitorovací technikou a je využíván podle potřeby pro závažnější stavy a pacienty s nutným mimořádným režimem.

 

Rehabilitace je zajištěna pravidelně docházejícím kvalifikovaným rehabilitačním pracovníkem.

 

Neurologické oddělení poskytuje komplexní a nepřetržitou péči v plném rozsahu oboru v souladu s odbornou koncepcí a standardy oboru neurologie.

 

Převažují samozřejmě nemocní s různými formami cévního onemocnění mozku a nejrůznější formy postižení páteře. Četné jsou diagnostické i léčebné hospitalizace pro infekční, imunologická, záchvatová, onkologická či degenerativní onemocnění nervového systému.

 

Nemocní s úrazovými onemocněními mozku, míchy, páteře a periferního nervového systému jsou hospitalizováni na chirurgickém oddělení a neurolog se systematicky podílí na diagnostickém a léčebném procesu jako konziliář.

Vybrané indikované případy vyžadující specializovanou intenzivní péči a léčbu (např. těžké stavy krvácení či pacienti s ohrožením životních funkcí) jsou racionálně umísťováni vesměs na přechodnou potřebnou dobu na ARO či JIP interního oddělení.

 

Neurolog se i zde významně a soustavně podílí na diagnostice i léčbě. V laboratořích pro EEG a EMG se provozují standardní kvalitní diagnostické přístroje.

 

Neurologické oddělení úzce spolupracuje a denně využívá velmi dobrého přístrojového vybavení oddělení komplementu, zejména radiodiagnostického oddělení (RDO), a provádí potřebná standardní i specializovaná RTG, CT, angiografická a ultrazvuková vyšetření. Úzká spolupráce je také s oddělením klinické biochemie, hematologie a mikrobiologie.
Pacienti jsou na lůžkové oddělení přijímáni neprodleně, podle potřeby a indikovanosti, bez zbytečných objednacích omezení.

 

Neurologické oddělení pružně spolupracuje s Nemocnicí v Českých Budějovicích, především s oddělením neurochirurgie, kde se kvalitně a pružně provádí veškerá potřebná neurochirurgická léčba indikovaných nemocných. V problematice vybraných cévních mozkových příhod v akutní fázi úzce spolupracujeme neurologickým oddělením a s JIP interních oborů.

 

Častá je spolupráce i s budějovickým radiodiagnostickým oddělením, zejména v problematice některých specializovaných vyšetření (magnetická rezonance, speciální angiografická vyšetření, apod.). Výjimkou není nutná spolupráce s oddělením nukleární mediciny, traumatologie, imunologie, onkologie a radioterapie , infekčních nemocí v Českých Budějovicích.

 

V některých specializovaných případech spolupracujeme i s dalšími mimorajonními pracovišti, např. Nemocnice na Homolce v Praze – pracoviště Gama-nože, Neurochirurgická klinika ÚVN Praha-Střešovice, apod. Nemocné s potřebou dlouhodobé ústavní rehabilitační a ošetřovatelské péče předáváme po stabilizaci stavu na pracoviště LDN či ODN v našem ústavu nebo spíše vyjimečně do LDN v Dačicích a Počátkách.

Ordinační hodiny

Neurologická ambulance – příjem (zajišťuje urgentní příjem)

Oddělení: Neurologické oddělení oddělení
Telefon: 384 376 136
Ordinující lékař: Dle denního rozpisu a rozpisu služeb ÚPS.
Umístění: areál NEMJH, pavilon E, přízemí, č. dveří 1.05A
Ordinační hodiny
Stálý akutní provoz včetně ÚPS

Neurologická ambulance

Oddělení: Neurologické oddělení oddělení
Telefon: 384 376 252
Ordinující lékař: MUDr. Vlastimil Vaněk, MUDr. Jana Beranová
Umístění: areál NEMJH, pavilon C, 1. patro, č. dveří 102
Ordinační hodiny
Pondělí 07:15 – 13:00 MUDr. Vaněk
Úterý 07:15 – 13:00 MUDr. Vaněk
Středa 09:00 – 15:30 MUDr. Vaněk
Čtvrtek 10:00 – 15:00 MUDr. Beranová
Pátek 07:15 – 13:00 MUDr. Vaněk

Neurologická ambulance – Třeboň

Oddělení: Neurologické oddělení oddělení
Telefon: 602 505 047
Ordinující lékař: MUDr. Vlastimil Vaněk
Umístění: Hotel Regent, přízemí, Lázeňská 1008, Třeboň
Ordinační hodiny
Čtvrtek 07:30 – 12:00 13:00 – 15:30

Ke stažení

Název Kategorie Poslední změna Velikost
Rozhodnutí o udělení akreditace  Rozhodnutí o udělení akreditace Neurologické oddělení 29. března 2013 395 KB
Čestné prohlášení (osoba blízká) Čestné prohlášení (osoba blízká) Informace pro pacienty 13. dubna 2016 34 KB
Domácí řád Domácí řád Informace pro pacienty 20. února 2019 6.3 MB
Postup při vyřizování stížnosti Postup při vyřizování stížnosti Informace pro pacienty 26. července 2017 612 KB
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Informace pro pacienty 28. dubna 2016 542 KB
Seznam výkonů hrazených pacienty Seznam výkonů hrazených pacienty Informace pro pacienty 19. března 2019 358 KB
Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Informace pro pacienty 13. dubna 2016 31 KB

Kontakty

Oddělení, poziceJménoTelefonE-mail

MUDr. František Pfeifer

Primář
MUDr. František Pfeifer
384 376 190pfeifer@nemjh.cz

Bc. Lenka Mertová

Staniční sestra
Bc. Lenka Mertová
384 376 289mertova.lenka@nemjh.cz