Nemocnice v Jindřichově Hradci dokončuje výstavbu nového centrálního pavilonu

Jindřichohradecká nemocnice dokončuje výstavbu nového centrálního pavilonu „D“. Celkové náklady na stavbu dosáhnou zhruba 188 miliónů korun. Jedná se o jednu z největších investic Jihočeského kraje do zdravotnictví v letech 2013 a 2014.

„Nový pavilon vyrostl v areálu nemocnice vedle starého pavilonu „D“, který bude ve 2. etapě akce zbourán a propojením se sousedními pavilony dojde téměř k vytvoření žádaného organizačního uspořádání v rámci monobloku. Tímto propojením nového pavilonu s ostatními se výrazně zvýší komfort pro pacienty a zároveň zajistí lepší podmínky pro práci zdravotníků,“ uvedl ředitel Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Miroslav Janovský.
V letošním roce se podíl investic pohybuje na úrovni 104 miliónů korun, z nichž 60 miliónů tvoří dotace Jihočeského kraje. Zbývající prostředky jsou kryty z evropských rozvojových fondů a vlastních zdrojů nemocnice.
„Nemocnice v Jindřichově Hradci je nejdůležitějším zdravotnickým zařízením na jihovýchodě našeho regionu poskytujícím, samozřejmě s výjimkou specializovaných center, plný rozsah zdravotní péče. Přesto se v minulých deseti letech dostala na okraj zájmu, chátrala a žila z podstaty. V posledních pěti letech se z prvních megalomanských projektů stal konečně projekt reálný. Postupné investice nyní dostávají tuto nemocnici na úroveň, jejímž výsledkem je kvalitní péče a pacienty a ekonomická stabilita celého tohoto zařízení,“ zdůraznil jihočeský hejtman Jiří Zimola.
V loňském roce dokončila jindřichohradecká nemocnice Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. výstavbu nové lékárny přímo v areálu nemocnice. Cílem investice v celkové výši 7,15 miliónů korun bylo snížení nákladů na zajištění léků a současně zvýšení komfortu pro pacienty.
Další investice, mimo jiné do přístrojového vybavení hradeckého „déčka“ budou pokračovat hned začátkem příštího roku. Ke kolaudaci objektu by mělo dojít v listopadu, v prosinci pak k zahájení stěhování jednotlivých oddělení do nových prostor.
„V novém pavilonu bude umístěna interna, chirurgie, neurologie, ortopedie, oční oddělení a v přízemí urologická ambulance a stanice pro potřeby jednodenní péče, například po menších chirurgických, ortopedických a gynekologických výkonech. Touto výstavbou získává nemocnice přes 160 nových lůžek, takže se jedná skutečně o rozsáhlou modernizaci nemocnice, která bude v následujícím roce pokračovat rekonstrukcí pavilonu C,“ poznamenal Janovský.
Nový pavilon je čtyřpodlažní. V centrální části je i páté podlaží se strojovnou vzduchotechniky a zasedací místností. Objekt je bezbariérový, do všech pater se pacienti, personál i návštěvy dostanou výtahem a na každém podlaží jsou samozřejmostí pokoje s WC pro handicapované.
V Nemocnici Jindřichův Hradec, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 14,5 tisíce pacientů. Lékaři zde provedou téměř 6,5 tisíce operačních zákroků a téměř 180 tisíc pacientů je vyšetřeno ambulantně. Loni se zde narodilo více než 600 dětí.
Nemocnice má téměř 700 zaměstnanců a je tedy největším zaměstnavatelem ve svém regionu.
V letech 2008-2012 nemocnice investovala do svého rozvoje celkem 153,9 milionu korun z evropských, krajských a částečně i vlastních zdrojů.