Nefrologická ambulance

Oddělení: Dyalyzační středisko s nefrologickou ambulancí
Telefon: 384 376 786
Ordinující lékař: MUDr. Alena Doubravová, MUDr. Helena Wallová, MUDr. Hana Vojtíšková
Umístění: areál NEMJH, pavilon B, 1. patro, č. dveří 1.05
Ordinační hodiny
Pondělí – středa: 07:00 – 14:00 (sestra) 09:00 – 12:00 (lékař)
Čtvrtek: 07:00 – 14:00 (sestra) 08:30 – 12:30 (lékař)
Pátek: 07:00 – 14:00 (sestra) 09:00 – 12:00 (lékař)