Facebook
Pridat stránku do oblíbených
Mapa stránek
Hlavní strana
Magnetická rezonance
jindra_80x60 Vedoucí lékař
MUDr. Tomáš Jindra
Tel.: +420 384 376 716
E-mail: jindra@nemjh.cz
Úsekový laborant
Bc. Petr Kysela

Další kontakt
Tel.: +420 384 376 715 (objednání vyšetření, objednací doba: 7:30-14:30)
+420 384 376 715 (ovladovna MR)
+420 384 376 717 (popisovna 2)

Umístění pracoviště

Pavilon C, suterén.

Magnetická rezonance a její rizika

Magnetická rezonance je vyšetřovací metoda, která využívá silné magnetické pole. V současné době je schopna vyšetřit většinu orgánů lidského těla. Vyšetření je nebolestivé a nebyly prokázány žádné škodlivé účinky na lidský organismus. Na základě preventivních opatření se však vyšetření nedoporučuje provádět u žen v prvním trimestru těhotenství. Při vyšetření je nutné počítat se zvýšeným hlukem. Pro vyšetření MR nejsou vhodná jakákoliv cizí kovová tělesa. Pokud má pacient fixní rovnátka na zubech, je nutné konzultovat tuto skutečnost s ošetřujícím lékařem.


Co si vzít s sebou na vyšetření

  • Řádně vyplněnou žádanku. Žádanka musí být vyplněna čitelně, nesmí na ní chybět jméno a podpis indikujícího lékaře a razítko příslušného oddělení či ambulance.
  • Zdravotní dokumentaci související s požadovaným vyšetřením, má-li ji k dispozici.
  • Pokud byl pacient již dříve vyšetřován na jiném pracovišti, je vhodné přinést i příslušnou obrazovou dokumentaci (např. RTG snímky, snímky CT nebo MR v digitální podobě na CD nebo zaslat E-Pacsem).

Příprava před vyšetřením

Na MR vyšetření většinou není potřeba žádná speciální příprava. Neomezujte příjem tekutin, pijte však nejpozději hodinu před vyšetřením.

Výjimkou je vyšetření břicha, kde je žádoucí lačnit 2 hodiny před vyšetřením. I zde pijte nejpozději hodinu před vyšetřením.

MR enterografie (vyšetření tenkého střeva pomocí MR) – je třeba příjít na vyšetření nalačno, 1,5 hodiny před stanoveným časem vyšetření. V čekárně dostanete jako přípravu pít cca 1800 ml speciálního roztoku dle pokynů sestry, ve vyšetřovně pak do žíly 40-80 mg Buscopanu.

MR artrografie kloubu, nejčastěji ramene – do kloubu vám bude aplikována směs kontrastní látky.

Prosíme, na vyšetření se dostavte 45 minut před stanoveným časem vyšetření. Při a po aplikaci můžete mít nepříjemné pocity v oblasti kloubu, pocit tlaku anebo zatuhnutí.

Před vyšetřením s Vámi sestra, laborant nebo vy sami vyplníte dotazník k ověření, zda je bezpečné u Vás vyšetření magnetickou rezonancí provést, a k ověření dalších informací potřebných pro správné a bezpečné provedení a zhodnocení vyšetření.

Na všechna vyšetření je důležité, nemít u sebe před vstupem do vyšetřovny žádné kovové předměty, uvnitř přístroje nesmí být žádný kovový (ani nemagnetický) materiál.


Průběh vyšetření

Odborný personál Vás uloží na vyšetřovací lůžko a vyšetřovanou oblast umístí do příslušné vyšetřovací cívky. Pohyblivé vyšetřovací lůžko s Vámi zajede do vyšetřovacího prostoru přístroje (tunelu).

Vyšetření obvykle trvá 30-60 minut a po tuto dobu je nezbytné zůstat v absolutním klidu, protože pohyb částí těla znehodnocuje vyšetření. Při vyšetření orgánů hrudníku a břicha budete během vyšetření opakovaně vyzváni k zadržení dechu, aby byl jakýkoli nežádoucí pohyb trupu maximálně eliminován.

MR vyšetření je provázeno hlukem, a to o různé intenzitě. Z tohoto důvodu Vám budou poskytnuta sluchátka nebo ušní ucpávky. Bude-li povaha vyšetření vyžadovat aplikaci kontrastní látky, bude Vám do loketní žíly zavedena nitrožilní kanyla.


Co následuje po vyšetření

Po vyšetření s kontrastní látkou pacient vyčká ještě 20 minut v čekárně kvůli možnosti opožděné alergické reakce na kontrastní látku. Pokud by se po vyšetření s kontrastní látkou dostavily projevy alergie (kožní vyrážka, nevolnost, dušnost) až po opuštění zdravotnického zařízení, okamžitě uvědomte Vašeho ošetřujícího lékaře nebo (po ambulantním MR vyšetření) lékařskou pohotovostní službu.

Pokud se po vyšetření cítíte dobře, nemáte pocit nevolnosti a nebyly Vám podány uklidňující léky, můžete dále pokračovat ve svém programu.

Pacientům s klaustrofobií nabízíme možnost individuální návštěvy mimo den vyšetření (pro seznámení s prostředím vyšetřovny). Před vyšetřením můžeme poskytnout podání krátkodobého sedativa.

Dokumenty oddělení

Informovaný souhlas
Magnetická rezonance | Informovaný souhlas
Formát souboru: pdf
01/10/2018
84.1 KB

Žádanka na magnetickou rezonanci
Magnetická rezonance | Žádanka na magnetickou rezonanci
Formát souboru: pdf
24/07/2018
144.1 KB

Copyright © 2011 - 2019 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Kontakt Mapa stránek Facebook

Certifikáty a osvědčení:
nemjh_certifikat_hospitalizovani_pacienti_kraj_2018 nemjh_certifikat_ambulantni_pacienti_kraj_2018 nemjh_certifikat_ambulantni_pacienti_cr_2018 AAA Czech Stability Award certifikat_akreditace_2015 5.místo_absolutní_vítěz_ČR_NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, A.S. 3.místo v kraji_zaměstnanci_Nemocnice Jindřichův Hradec 2.místo v kraji_pacienti_ČR_hospitalizovaní_Nemocnice Jindřichův Hradec,... Ocenění "Nemocnice ČR 2014 očima hospitalizovaných pacientů - 1. místo 2.místo v kraji pacienti ČR ambulantní Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Certifikát o udělení akreditace Diplom Nemocnice roku 2008 očima pacientů Diplom Nemocnice roku 2008 dle finančního zdraví