Mamární ambulance

Oddělení: Chirurgické oddělení
Telefon: 384 376 219
Ordinující lékař: MUDr. Kryštof Mach, MUDr. Tomáš Vyhlídka
Umístění: areál NEMJH, poliklinika, přízemí, č. dveří 120
Ordinační hodiny
Pondělí: 10:00 – 14:00