Lůžkový monitorovací systém

Smlouva uzavřena s S&T Plus s.r.o.