IROP

MMR a IROP logo

 

Projekt: Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

Realizační období: 2017 – 2018

 

Projekt Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality návazné péče poskytované v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. prostřednictvím pořízení přístrojového vybavení v rámci lékařských oborů návazné péče.

 

Výsledkem projektu bude:

  • zřízení nového pracoviště magnetické rezonance
  • modernizace operačních sálů
  • modernizace Radiodiagnostického oddělení
  • modernizace oddělení akutní péče, rehabilitace a laboratoří

 


 

Projekt: Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.

Realizační období: 2017 – 2019

 

Projekt Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je rozvíjet a modernizovat Nemocniční informační systém v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. V rámci navrhovaného projektového záměru budou pořízeny a aplikovány nové moduly NIS s podporou eHealth v souladu s národní strategií elektronického zdravotnictví, nová infrastruktura pro ukládání a zpracování elektronické zdravotnické dokumentace v souladu s platnou legislativou.