IROP

MMR a IROP logo

 

Projekt: Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

Realizační období: 2017 – 2018

 

Projekt Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality návazné péče poskytované v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. prostřednictvím pořízení přístrojového vybavení v rámci lékařských oborů návazné péče.

 

Výsledkem projektu bude:

  • zřízení nového pracoviště magnetické rezonance
  • modernizace operačních sálů
  • modernizace Radiodiagnostického oddělení
  • modernizace oddělení akutní péče, rehabilitace a laboratoří