Elektronická komunikace

Hlavní strana / Elektronická komunikace

Dostupnost laboratorních výsledků vyžádaných vyšetření v elektronické formě

Kromě zasílání laboratorních výsledků v papírové podobě mohou laboratoře Nemocnice Jindřichův Hradec distribuovat laboratorní výsledky žadatelům i elektronicky.

 

V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb je pro žadatele laboratorních vyšetření z řad spolupracujících praktických lékařů, externích specializovaných lékařů a ostatních zdravotnických zařízení dostupný systém pro distribuci a přístup k laboratorním výsledkům v elektronické podobě:

 • MISE (Stapro s.r.o.) – komunikační systém pro zabezpečenou distribuci laboratorních výsledků v elektronické formě ve standardizovaném formátu DASTA, umožnujícím po doručení výsledků jejich následný import do většiny informačních systémů žádajících lékařů nebo ZZ

 

Výsledek v elektronické formě je díky tomu dostupný pro žádajícího lékaře již krátce po uvolnění a tisku výsledku v laboratoři. Jestliže se žádající lékař s laboratoří nedomluví jinak, tak je vždy lékaři následně zaslán i výsledek v tištěné podobě.

 

Doručovat výsledky v elektronické formě je možné z následujících laboratoří:

 • Oddělení klinické biochemie
  (MUDr. Ingrid Kadelová, tel.: 384 376 413, kadelova@nemjh.cz)
 • Oddělení hematologie a transfuzní služby
  (prim. MUDr. Martin Svoboda, tel.: 384 376 390, svoboda@nemjh.cz)
 • Oddělení lékařské mikrobiologie
  (prim. MUDr. Denisa Veselá, tel.: 384 376 110, vesela@nemjh.cz)

 

Technické podmínky pro přístup k výše uvedené službě je následující:

 • internetové připojení
 • počítač s operačním systémem Windows (XP,7,8,10) zabezpečený antivirovým systémem a s aktualizovaným internetovým prohlížečem
 • v případě zájmu o zasílání laboratorních výsledků pomocí systému MISE je potřeba mít na počítači nainstalovaný příslušný software. Pro instalaci je potřeba kontaktovat zástupce firmy Stapro
  (mise@stapro.cz, tel.: +420 467 003 111, www.misenet.cz), případně je možné se obrátit na IT oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, které kontakt zprostředkuje.

 

Pro nastavení elektronické komunikace je také nezbytné vyplnit žádost (ke stažení zde) a následně jí zaslat na adresu sekretariátu nemocnice.

 

V případě nejasností nebo pro bližší informace je možné kontaktovat IT oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec (Ing. Jaroslav Venkrbec, tel.: 384 376 265, venkrbec@nemjh.cz).