Elektronická komunikace

Hlavní strana / Elektronická komunikace

Dostupnost laboratorních výsledků vyžádaných vyšetření v elektronické formě

Kromě zasílání laboratorních výsledků v papírové podobě mohou laboratoře Nemocnice Jindřichův Hradec distribuovat laboratorní výsledky žadatelům i elektronicky.

 

V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb je pro žadatele laboratorních vyšetření z řad spolupracujících praktických lékařů, externích specializovaných lékařů a ostatních zdravotnických zařízení dostupný systém pro distribuci a přístup k laboratorním výsledkům v elektronické podobě:

 • MISE (Stapro s.r.o.) – komunikační systém pro zabezpečenou distribuci laboratorních výsledků v elektronické formě ve standardizovaném formátu DASTA, umožnujícím po doručení výsledků jejich následný import do většiny informačních systémů žádajících lékařů nebo ZZ

 

Výsledek v elektronické formě je díky tomu dostupný pro žádajícího lékaře již krátce po uvolnění a tisku výsledku v laboratoři. Jestliže se žádající lékař s laboratoří nedomluví jinak, tak je vždy lékaři následně zaslán i výsledek v tištěné podobě.

 

Doručovat výsledky v elektronické formě je možné z následujících laboratoří:

 • Oddělení klinické biochemie
  (MUDr. Ingrid Kadelová, tel.: 384 376 413, kadelova@nemjh.cz)
 • Oddělení hematologie a transfuzní služby
  (prim. MUDr. Martin Svoboda, tel.: 384 376 390, svoboda@nemjh.cz)
 • Oddělení lékařské mikrobiologie
  (prim. MUDr. Denisa Veselá, tel.: 384 376 110, vesela@nemjh.cz)

 

Technické podmínky pro přístup k výše uvedené službě je následující:

 • internetové připojení
 • počítač s operačním systémem Windows (XP,7,8,10) zabezpečený antivirovým systémem a s aktualizovaným internetovým prohlížečem
 • v případě zájmu o zasílání laboratorních výsledků pomocí systému MISE je potřeba mít na počítači nainstalovaný příslušný software. Pro instalaci je potřeba kontaktovat zástupce firmy Stapro
  (mise@stapro.cz, tel.: +420 467 003 111, www.misenet.cz), případně je možné se obrátit na IT oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, které kontakt zprostředkuje.

 

Pro nastavení elektronické komunikace je také nezbytné vyplnit níže uvedenou žádost a následně jí zaslat na adresu sekretariátu nemocnice.

 

V případě nejasností nebo pro bližší informace je možné kontaktovat IT oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec (Ing. Jaroslav Venkrbec, tel.: 384 376 265, venkrbec@nemjh.cz).