Informace pro pacienty

Hlavní strana / Informace pro pacienty

Před přijetím
do nemocnice se řiďte radami Vašeho praktického lékaře. Zpravidla nejsou nutná žádná zvláštní opatření a zejména není vhodné omezovat příjem tekutin, pokud Váš ošetřující lékař neurčí jinak. Dostavte se v dohodnutou dobu na ambulanci, na kterou jste byl(a) objednán k přijetí.

 

Při nástupu potřebujete

  • občanský průkaz
  • průkaz pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny
  • všechny doklady o Vaší nemoci (laboratorní výsledky, rtg, snímky apod.)
  • potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud Vám bylo vystaveno
  • osobní potřeby (přezůvky, toaletní potřeby aj.)

 

Cenné věci
Větší finanční obnos, spořitelní knížku, šperky doporučujeme ponechat doma. Jinak cennosti odevzdejte do pokladny v přijímací kanceláři nemocnice k úschově. Nesouhlasíte-li s uložením cenností, berete riziko případné ztráty na sebe a nemocnice za ztrátu neručí.

 

Po přijetí do nemocnice
Vám bude přiděleno lůžko a budete informováni o tom, kdo je Vaším ošetřujícím lékařem. Lékař Vás seznámí s postupem vyšetřování, léčby a způsobem přípravy na vyšetření nebo operaci. S dotazy se obracejte především na ošetřujícího lékaře, nejlépe během vizity. Předepsaná dieta je součástí léčby.

 

Doporučení nemocným
Nemoc Vás vytrhla z Vašeho navyklého způsobu života a působí Vám řadu potíží a omezení. Naším úkolem je zbavit Vás těchto obtíží a učinit vše pro zlepšení Vašeho zdravotního stavu. Tento úkol můžeme sotva splnit bez Vaší aktivní spolupráce, která je žádoucí ve Vašem zájmu a my Vás o ni žádáme. Budete do značné míry spolurozhodovat o způsobu léčby, jejím průběhu, trvání a výsledku. Budeme Vám poskytovat nutné informace o Vaší chorobě a jejím průběhu stejně tak, jako způsobu a průběhu léčení.

 

Rádi Vám ponecháme tolik volnosti, kolik je možné, ale pokud je více lidí pohromadě, zejména v době nemoci, je třeba:

  • být ohleduplný vůči sobě navzájem a nerušit ostatní v době poledního klidu
    a po 21. hodině.
  • vyvarovat se kouření a pití alkoholu; pití kávy je možné jen se svolením ošetřujícího lékaře.

 

Dokumenty ke stažení