Indikační poradna

Oddělení: Gynekologicko-porodnické oddělení
Telefon: 384 376 185
Ordinující lékař: MUDr. Jiří Štětka
Umístění: areál NEMJH, pavilon C, 2. patro, č. dveří 233
Ordinační hodiny
Úterý 13:00 – 15:00
Středa 13:00 – 15:00