Edukační centrum

Olga Kačová
Olga Kačová
Edukační centrum
Vedoucí POUZP ČMS
384 376 425
Hlavní strana / Edukační centrum

Popis

Podrobné informace naleznete na stránce www.pouzp.cz.

 

Statut edukačního centra

Rada Profesní odborové unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska, konaná dne 22.4.2005, v Brně, v sídle organizace v brně, Josefská 15/ Benešova 22, zřizuje na základě ustanovení čl. 3. písm. a) a čl. 11, písm. b) Stanov POUZP v platném znění, za účelem vytváření podmínek pro realizaci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

 

Krajské edukační centrum POUZP

se sídlem v Jindřichově Hradci,

jehož posláním je organizovat a zajišťovat celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků v souladu s oběma závaznými právními předpisy.

 

Edukační centrum POUZP nemá způsobilost k právním úkonům.

 

Za Edukační centrum POUZP jedná navenek předseda nebo místopředseda POUZP nebo osoba jimi zmocněná.

 

Činnost Edukačního centra POUZP organizuje a řídí v souladu s jeho posláním a rozhodnutím Rady Unie vedoucí, jmenovaný předsedou Unie.

Ke stažení

Název Kategorie Poslední změna Velikost
Žádost o udělení souhlasu k odbornému zajištění vzdělávacího programu nebo jeho části Žádost o udělení souhlasu k odbornému zajištění vzdělávacího programu nebo jeho části Edukační centrum 2. dubna 2013 31 KB
Žádost o udělení souhlasu k pořádání vzdělávacího programu nebo jeho části Žádost o udělení souhlasu k pořádání vzdělávacího programu nebo jeho části Edukační centrum 2. dubna 2013 32 KB
Čestné prohlášení (osoba blízká) Čestné prohlášení (osoba blízká) Informace pro pacienty 13. dubna 2016 34 KB
Domácí řád Domácí řád Informace pro pacienty 20. února 2019 6.3 MB
Postup při vyřizování stížnosti Postup při vyřizování stížnosti Informace pro pacienty 26. července 2017 612 KB
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Informace pro pacienty 28. dubna 2016 542 KB
Seznam výkonů hrazených pacienty Seznam výkonů hrazených pacienty Informace pro pacienty 19. března 2019 358 KB
Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Informace pro pacienty 13. dubna 2016 31 KB