Laboratorní příručka

Oddělení klinické biochemie

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

 

 

 

 B-08 Vyšetření samoplátců

Po domluvě s pracovníkem příjmu OKB si samoplátce zajistí odběr krve na interní ambulanci v přízemí pavilonu E.

 

Pracovník příjmu OKB vyplní samoplátci požadavkový list (žádanku).

Samoplátce doručí odebraný biologický materiál spolu s žádankou na OKB. Pracovník příjmu OKB vystaví na požadovaná vyšetření fakturu, kterou samoplátce zaplatí v pokladně Nemocnice J. Hradec, a.s. 

Výsledky budou samoplátci vydány až po předložení potvrzení o zaplacení.

 

Odběr venózní krve v pracovní dny v době od 7:00 do 08:00 hod. provádí interní ambulance v přízemí pavilonu E. Odběr kapilární krve nebo moče zajišťuje OKB.

 

OKB zpracovává vzorky samoplátců v pracovní dny v době od 7:00 do 12:00 h

 

Cena vyšetření pro samoplátce 1,20 Kč/bod. Počet bodů za výkon vychází z aktuálního číselníku výkonů VZP. Viz Ceník vyšetření OKB pro samoplatce

Konzultační činnost k výsledkům vyšetření samoplátců OKB ani interní ambulance neposkytuje. Výsledky vyšetření konzultujte se svým registrujícím praktickým lékařem.

Obsah Laboratorní příručky