Dodávka počítačového tomografu a zajištění servisních služeb

Smlouva uzavřena s Philips Česká republika s.r.o.