Dětská ambulance

Oddělení: Dětské oddělení
Telefon: 384 376 168, 384 376 166
Ordinující lékař: Lékaři se střídají dle rozpisu
Umístění: areál NEMJH, pavilon F, 1.NP
Ordinační hodiny
Nepřetržitý provoz