Centrální operační sály

MUDr. Michal Cihla
Centrální operační sály
Centrální sterilizace
Primář
384 376 829
Lenka Beránková
Centrální operační sály
Staniční sestra
384 376 829
Hlavní strana / Centrální operační sály

Historie a současnost
Centrální operační sály jsou umístěny ve 4 podlaží pavilonu akutní medicíny. Do provozu byly uvedeny současně s otevřením pavilonu v r.2001. Zabezpečují provoz pro operační obory všeobecné chirurgie, traumatologie, ortopedie, urologie, gynekologie a porodnické operace. Ročně je zde provedeno více než 5000 operací.

 

Oddělení tvoří 5 operačních sálů. Jeden sál superaseptický je určen především k operacím oboru ortopedie, kloubním náhradám, artroskopickým a traumatologickým výkonům. Čtyři aseptické sály jsou určeny k výkonům všeobecné chirurgie včetně laparoskopie, traumatologie a cévní chirurgie. Dále k výkonům urologickým včetně endoskopických operací a výkonům gynekologickým včetně porodnických operací.

 

Vybavení
Vybavení zahrnují operační stoly firmy MAQUET, operační světla Dr.Mach, elekrokoagulace a argonová koagulace OLYMPUS a ERBE, systém ThunderBeat od firmy OLYMPUS Dva ultrazvukové skalpely OLYMPUS Laparoskopický set OLYMPUS se zobrazením ve 3D módu a další dva laparoskopické sety OLYMPUS a WOLF,artroskopický set, urologický endoskopický set, operační instrumentaria AESCULAP, MEDIN, SYNTHEZ, WOLF a instrumentaria pro kloubní náhrady. Dvě rentgenová C ramena PHILIPS. K anestesii jsou určeny špičkové přístroje DRAGER s možností centrální monitorace. Na operačních sálech je plně zavedeno jednorázové rouškování a kontejnerový systém.

 

Technologie
Centrální operační sály jsou vybaveny moderní technologií která zahrnuje přetlakovou klimatizaci, bakteriální filtry, laminární proudění vzduchu a centrální rozvod medicinálních plynů.
Personál

 

Personál tvoří 15 plně kvalifikovaných atestovaných instrumentářek, 6 sanitářů a 5 sanitářek.