Centrální operační sály

Profilový obrázek
MUDr. Michal Cihla
Centrální operační sály
Centrální sterilizace
Primář
384 376 829
Profilový obrázek
Lenka Beránková
Centrální operační sály
Staniční sestra
384 376 829
Hlavní strana / Centrální operační sály

Historie a současnost
Centrální operační sály jsou umístěny ve 4 podlaží pavilonu akutní medicíny. Do provozu byly uvedeny současně s otevřením pavilonu v r.2001. Zabezpečují provoz pro operační obory všeobecné chirurgie, traumatologie, ortopedie, urologie, gynekologie a porodnické operace. Ročně je zde provedeno více než 5000 operací.

 

Oddělení tvoří 5 operačních sálů. Jeden sál superaseptický je určen především k operacím oboru ortopedie, kloubním náhradám, artroskopickým a traumatologickým výkonům. Čtyři aseptické sály jsou určeny k výkonům všeobecné chirurgie včetně laparoskopie, traumatologie a cévní chirurgie. Dále k výkonům urologickým včetně endoskopických operací a výkonům gynekologickým včetně porodnických operací.

 

Vybavení
Vybavení zahrnují operační stoly firmy MAQUET, operační světla Dr.Mach, elekrokoagulace a argonová koagulace OLYMPUS a ERBE, systém ThunderBeat od firmy OLYMPUS Dva ultrazvukové skalpely OLYMPUS Laparoskopický set OLYMPUS se zobrazením ve 3D módu a další dva laparoskopické sety OLYMPUS a WOLF,artroskopický set, urologický endoskopický set, operační instrumentaria AESCULAP, MEDIN, SYNTHEZ, WOLF a instrumentaria pro kloubní náhrady. Dvě rentgenová C ramena PHILIPS. K anestesii jsou určeny špičkové přístroje DRAGER s možností centrální monitorace. Na operačních sálech je plně zavedeno jednorázové rouškování a kontejnerový systém.

 

Technologie
Centrální operační sály jsou vybaveny moderní technologií která zahrnuje přetlakovou klimatizaci, bakteriální filtry, laminární proudění vzduchu a centrální rozvod medicinálních plynů.
Personál

 

Personál tvoří 15 plně kvalifikovaných atestovaných instrumentářek, 6 sanitářů a 5 sanitářek.