Charta práv stomiků

Hlavní strana / Charta práv stomiků

Pacient má právo na:

 1. Kvalitní informace před operací
 2. Vybrat vhodné místo pro umístění stomie
 3. Dobře udělanou stomii
 4. Kvalitní pooperační ošetřovatelskou péči
 5. Psychickou podporu
 6. Informaci o pomůckách, které jsou k dispozici
 7. Individuální edukaci
 8. Pooperační sledování a poradenskou péči do konce života
 9. Využívání výsledků týmové spolupráce všech zainteresovaných pracovníků
 10. Informace a poradenskou činnost organizace stomiků a jejich členů
 11. Informace o způsobu financování pomůcek