Bezbariérová nemocnice pro neslyšící

Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. se zapojila v červenci do projektu pro neslyšící, kdy 8. července byl nemocnici Jindřichův Hradec a.s. předán tablet společností APPN.

Organizace APPN realizuje projekt Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící, jehož cílem je zlepšení komunikace neslyšících ve zdravotnických zařízeních. Tento projekt vznikl díky Adventním koncertům České televize pořádaným v roce 2012. Z vybraných peněžních darů bylo zakoupeno více než 100 tabletů, které na konci roku 2013 putovaly a v roce 2014 ještě poputují do vybraných nemocnic, kde budou zprostředkovávat lékaři a sestry neslyšícímu pacientovi tlumočníka znakového jazyka, a to díky službě online tlumočení.
Projekt Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící nepřináší zatím absolutní řešení komunikačních problémů sluchově postižených osob, je ale prvním z mnoha kroků směřujících k odbourávání těchto bariér.
Tímto způsobem lze tlumočit jednak osobní rozhovor neslyšícího například s lékařem či zaměstnavatelem, ale lze tlumočit i telefonický hovor či textový dokument. Dále je možné poslat slyšícímu i neslyšícímu člověku vzkaz, zprávu apod. Při překládání do znakového jazyka se v centru střídá asi dvanáct tlumočníků a APPN poskytuje tuto službu více než 800 neslyšícím klientům.
Sluchově hendikepovaní pacienti a návštěvníci jindřichohradecké nemocnice budou o možnosti této technologie tlumočení do znakové řeči informováni pokyny vylepenými na recepci a na vybraných ambulancích a odděleních. Službu mohou využívat nejen ke konzultaci zdravotního stavu, ale také i k osobním hovorům. Tablet lze využít i jako překladač pro cizince, kteří vyhledají pomoc v naší nemocnici.