Anesteziologicko-resuscitační oddělení

MUDr. Vít Lorenc
MUDr. Vít Lorenc
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Primář
z_Kontakt na vedení nemocnice
z_Vedení nemocnice
384 376 740
Bc. Ivana Kalinová
Bc. Ivana Kalinová
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Vrchní sestra
384 376 740
Hlavní strana / Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Popis oddělení

ARO Nemocnice Jindřichův Hradec je akreditovaným pracovištěm I. stupně pro specializační vzdělávání lékařů v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, dále je akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání v oboru ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči.

 

Naším hlavním cílem je poskytovat bezpečnou perioperační a intenzivní péči v souladu s nejnovějšími poznatky, s použitím moderních technologií a farmak, ale zároveň našim dospělým a dětským pacientů nabízíme lidský a empatický přístup v nelehkém období jejich života. Dalším naším cílem je vytvořit kolegiální a přátelské prostředí pro naše mladé kolegy a pomoci jim s přípravou ve specializačním vzdělávání a se začátkem jejich odborné kariéry, ať se jedná o lékaře nebo zdravotní sestry, či záchranáře.

 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení disponuje těmito pracovišti:

 • Anesteziologie
 • Oddělení resuscitační a intenzivní péče
 • Oddělení následné intenzivní péče
 • Ambulance pro léčbu bolesti
 • Anesteziologická ambulance
 • Centrum pro domácí umělou plicní ventilaci

 

Anesteziologie

Lékaři a zdravotní sestry ARO poskytují perioperační péči na 6 operačních sálech a dospávacím pokoji, které jsou vybaveny moderní technikou. Ta umožňuje provádět anestezii při dodržení těch nejpřísnějších bezpečnostních standardů. Vyhovuje i všem požadavkům na technologické vybavení ve státech EU. Technologické vybavení bylo obnoveno v rámci projektu iROP v roce 2018.

 

Velkou pozornost věnujeme přípravě pacienta na operační výkon a to v anesteziologické ambulanci již před jeho přijetím na oddělení. Zde je jim na jednom místě poskytujeme předoperační a předanestetické vyšetření.

 

Využíváme všechny typy anesteziologických technik. Naši anesteziologové provádějí kolem 6,5 tisíce anestezií ročně.

 

Celková anestezie je prováděna ve většině případů technikou s nízkým nebo minimálním průtokem, čímž se minimalizuje zatížení personálu i životního prostředí. Využíváme monitoring nervosvalové relaxace.

 

Ultrazvukem navigovaná regionální anestezie nám umožňuje provádění anestezie , ale je i prostředkem k pooperační léčbě bolesti.

 

Zvláštní pozornost věnujeme dětem na ORL operačním sále umožňujeme přítomnost rodičů i při úvodu do anestezie.

 

Po operačním výkonu je pacient převezen na dospávací pokoj, kde je stabilizován, je mu nastavena dokonalá analgezie . Teprve poté je předán do péče lékařů a sester na standardním oddělení.

 

Oddělení resuscitační a intenzivní péče

Oddělení disponuje 5 plně vybavenými resuscitačními lůžky. Ročně ošetřujeme 210-250 kriticky nemocných v širokém spektru onemocnění, jedná se především o pacienty s respiračním selháním v rámci CHOPN, zánětlivých onemocnění plic, pacienty se srdečním selháním, těžkými poruchami vědomí v rámci cévních onemocnění mozku, pacienty se septickými stavy, selháním ledvin apod.

 

Součástí oddělení je vysokoprahový urgentní příjem, kde pečujeme o pacienty se selháním vitálních funkcí, kteří jsou zde přebíráni do péče od týmů ZZS.

 

Oddělení je samozřejmě vybaveno moderní technikou. Na oddělení běžně provádíme intermitentní i kontinuální eliminační metody, perkutánní dilatační tracheostomie, součástí našeho vybavení je i flexibilní bronchoskop a videolaryngoskop , cough asistor a další přístroje.

 

Běžnou součástí naší práce je i ultrasonografie.

 

Pacienti jsou od nás předáváni na oborové jednotky intenzivní péče v případě nutnosti dlouhodobé ventilační péče na Oddělení následné rehabilitační péče.

 

Ambulance pro léčbu bolesti

Zajišťuje široké spektrum péče o pacienty s chronickou bolestí v prostředí nemocnice i doma ve spolupráci domácí ošetřovatelskou agenturou, mobilními hospicovými službami.

 

Její činnost je úzce spojena i s paliativní péčí, kterou poskytujeme v rámci nemocnice i v domácí prostředí.

 

Kromě farmakoterapeutických přístupů provádíme i invazivní metody například tlakové kaudální blokády a jiné metody regionální anestezie.

 

Ambulance pro léčbu chronické bolesti je umístěna v Pavilonu E v druhém patře a sousedí s lůžkovou jednotkou ARO.

 

Anesteziologická ambulance

Nemocnice Jindřichův Hradec a,s, nabízí v této ambulanci komplexní předoperační a předanestetické vyšetření pro pacienty operované v naší nemocnici a to na jednom místě a s objednáním na čas.

 

Umístění ambulance
Ambulance je umístěna v druhém patře Pavilonu E a navazuje na lůžkovou část ARO.

 

Jaké vyšetření mě zde čeká?
Anesteziologická ambulance slouží k organizaci a provádění předoperačního a předanestetického vyšetření před operačními výkony prováděnými v Nemocnici Jindřichův Hradec a.s.

 

Po základním předoperačním vyšetření praktickým lékařem a na základě indikace operačního výkonu specialistou je zde může být pacientům dle individuální potřeby proveden:

 • odběr krve
 • EKG vyšetření
 • klinické vyšetření anesteziologem
 • pokud je třeba může zde být provedeno další vyšetření specialistou například internistou, neurologem
 • pacient je zde informován o průběhu operace a anestezie a je s ním sepsán informovaný souhlas
 • všechny vyšetření jsou u nás prováděny na základě pečlivého zhodnocení stavu pacienta tak, aby nebyl zatěžován zbytečnými odběry a testy
 • jsme zde schopni zajistit termín dalších zobrazovacích vyšetření jako RTG, CT, SONO apod.
 • výsledky vyšetření jsou elektronicky zaneseny do nemocničního informačního systému AKORD
 • v případě nutnosti dalších testů informujeme pacienty telefonicky

 

Objednání na ambulanci

Na anesteziologickou ambulanci Vás objedná elektronicky lékař indikující operaci (chirurg, ortoped, gynekolog, …) pokud je napojen na nemocniční informační systém Akord. Pokud napojen není, je možné se objednat telefonicky (pondělí, úterý, středu, pátek v době od 7:30 do 14:30 hodin na telefonním čísle 384 376 738).

 

Pacienti jsou zváni vždy na konkrétní čas. Termín a čas vyšetření Vám bude přidělen tak, aby vyhovoval Vašim časovým možnostem a termínu operace.

 

Kdy je správná doba pro předoperační vyšetření

U dospělých maximálně 1 měsíc před plánovaným termínem operačního výkonu (optimálně 2-3 týdny před operací) tak, aby v případě nutnosti mohly být doplněny případné další testy a nemusel být odložen termín operace.

 

U dětí do 14 dní před operačním výkonem. U našich malých klientů se jedná především o pohovor s rodiči a podepsání všech informovaných souhlasů. Dále pohovor s dětmi, který má za úkol přijatelnou a srozumitelnou formou rozptýlit obavy dítěte z anestezie a operačního výkonu.

 

Co všechno je třeba mít připraveno ke zdárnému průběhu vyšetření

 1. Předoperační vyšetření praktickým lékařem (anamnéza, klinické vyšetření)
 2. Zprávu od operatéra
 3. U dospělých pacientů vzorek moče
 4. Osobní doklady a kartičku pojišťovny
 5. Pokud Vám některý doklad chybí obraťte se na nás, najdeme řešení.

 

Výhody tohoto přístupu k předoperační přípravě

 1. Šetříme čas našich klientů – vyšetření jsou provedena v objednaném čase a na jednom místě.
 2. V případě nutnosti dalších doplňujících vyšetření (RTG,SONO,CT, konsiliární vyšetření specialistů) jsme je ve většině případů schopni je provést ihned.
 3. Výsledky vyšetření jsou elektronicky zaslány do nemocničního informačního systému.
 4. Vyšetřovací proces je řízen racionálně a je ordinován přesně dle potřeb pacienta tak, aby nebyl vyšetřován zbytečně a zároveň byl připraven k bezpečnému provedení anestezie a operačního výkonu.
 5. Díky tomuto systému předoperační přípravy můžete nastoupit k operačnímu výkonu ráno v den operace.
 6. Tento inovativní systém předoperační přípravy podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna

 

Centrum pro domácí a umělou plicní ventilaci

Péčí o pacienty dlouhodobě odkázané na umělou plicní ventilaci se zabýváme již od roku 2001. V tomto roce jsme zakoupili první ventilátor pro domácí péči a především se pokusili ve spolupráci s Agenturou sester paní Šafránkové dát dohromady tým, který by se o tyto pacienty staral.

 

V roce 2003 vznikl pilotní projekt Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s FN Brno. Podařilo se vytvořit systém, ve kterém po schválení odbornou komisí byl pacientům na dlouhodobé ventilaci poskytnut přístroj a především technické zázemí pro tuto péči. Podíleli jsme se i na péči o pacienty v rámci tohoto projektu. Od roku 2017 jsme součástí pilotního projektu VZP v rámci kterého bylo vytvořeno Centrum pro DUPV.

 

V rámci centra poskytujeme komplexní péči o pacienty na DUPV, jedná se především:

 • Kompletní přípravu pacienta a rodiny na pobyt doma na lůžkách Oddělení následné intenzivní péče
 • Lékařskou péči lékařem s atestací AIM
 • Ošetřovatelskou péči
 • Materiální a technické zajištění péče
 • Technický hotline
 • Telefonickou konzultaci lékařem ARO v případě potřeby
 • Zázemí pro pacienta v případě respitního pobytu nebo v případě zdravotních komplikací na Oddělení následné intenzivní péče

Ordinační hodiny

Anesteziologická ambulance

Oddělení: Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Telefon: 384 376 259
Ordinující lékař: MUDr. Eva Zýková
Umístění: areál NEMJH, pavilon E, 2.patro, č. dveří 236
Ordinační hodiny
Pondělí – pátek: 06:30 – 17:00
Sobota: 10:00 – 16:00
Neděle, svátek: Zavřeno

Ambulance pro léčbu bolesti

Oddělení: Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Telefon: 384 376 259
Ordinující lékař: MUDr. Eva Zýková
Umístění: areál NEMJH, pavilon E, 2.patro, č. dveří 236
Ordinační hodiny
Středa: 07:30 – 14:30

Ke stažení

Název Kategorie Poslední změna Velikost
Rozhodnutí o udělení akreditace Rozhodnutí o udělení akreditace Anesteziologicko-resuscitační oddělení 29. března 2013 393 KB
Čestné prohlášení (osoba blízká) Čestné prohlášení (osoba blízká) Informace pro pacienty 13. dubna 2016 34 KB
Domácí řád Domácí řád Informace pro pacienty 20. února 2019 6.3 MB
Postup při vyřizování stížnosti Postup při vyřizování stížnosti Informace pro pacienty 26. července 2017 612 KB
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Informace pro pacienty 28. dubna 2016 542 KB
Seznam výkonů hrazených pacienty Seznam výkonů hrazených pacienty Informace pro pacienty 19. března 2019 358 KB
Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Informace pro pacienty 13. dubna 2016 31 KB

Kontakty

Oddělení, poziceJménoTelefonE-mail

MUDr. Vít Lorenc

Primář
z_Kontakt na vedení nemocnice
z_Vedení nemocnice
Člen představenstva
MUDr. Vít Lorenc
384 376 740lorenc@nemjh.cz

Bc. Ivana Kalinová

Vrchní sestra
Bc. Ivana Kalinová
384 376 740kalinova.ivana@nemjh.cz