Anesteziologicko-resuscitační oddělení

MUDr. Vít Lorenc
MUDr. Vít Lorenc
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Primář
z_Kontakt na vedení nemocnice
z_Vedení nemocnice
384 376 740
Bc. Ivana Kalinová
Bc. Ivana Kalinová
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Vrchní sestra
384 376 740
Hlavní strana / Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Popis oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení je strukturováno do 3 částí: Anesteziologie, Resuscitační lůžkové oddělení, Ambulance pro léčbu bolesti.

 

Operační sály i lůžkové oddělení se nacházejí v moderním „pavilonu akutní medicíny“, který je v provozu od roku 2001.

 

Anesteziologie

O pacienty se pečuje na 7 operačních sálech, které jsou vybaveny nejmodernější technikou umožňující monitoring vitálních funkcí včetně invazivní hemodynamiky, inspiračního a expiračního monitorování plynů. Tato technika umožňuje provádět anestezii při dodržení těch nejpřísnějších bezpečnostních standardů, vyhovuje i všem požadavkům na technologické vybavení ve státech EU.

 

Celková anestezie je prováděna ve většině případů technikou s nízkým nebo minimálním průtokem, čímž se minimalizuje zatížení personálu i životního prostředí.

 

Pacientům jsou podávány vždy moderní anestetika, která představují subjektivně vysoký komfort anestezie pro pacienta a minimální zátěž pro jeho organizmus.

 

Anesteziologové provádějí 6 500 anestezií ročně, z toho 1 800 výkonů v regionální anestezii, na jednoho anesteziologa připadá více než 1000 anesteziologických výkonů ročně. Pacientům po velkých chirurgických výkonech je zajištěno pooperační tlumení bolesti s využitím svodné anestezie. Pooperační péče o pacienty je zajištěna na JIP chirurgického oddělení, případně na lůžkovém oddělení ARO.

 

Resuscitační lůžkové oddělení

Na lůžkovém oddělení bylo ošetřeno v roce 2013 250 kriticky nemocných v širokém spektru onemocnění. Oddělení provozuje péči o pacienty s onemocněním kardiovaskulárního systému, s těžkým postižením plic, po cévních mozkových příhodách, polytraumatech. Dále o pacienty s akutním selháním ledvin, po operacích velkých cév, o chirurgické pacienty se selháním vitálních funkcí atd.

 

Oddělení je vybaveno špičkovou technikou. Přístroje pro umělou plicní ventilaci pracující v tvz. „Closed Loop Systemu“, na těchto zařízeních je pacient ventilován po počítačovém zpracování s ohledem na okamžitý stav dýchacího systému, tedy šetrně a bezpečně. Oddělení provádí flexibilní bronchoskopie a péči o dýchací cesty pacientů v kritickém stavu. Přístroj pro kontinuální náhradu funkce ledvin je používán k péči o pacienty vyžadující dialýzu přímo na lůžku našeho oddělení. Oddělení je vybaveno nejmodernějším monitorovacím systémem pro sledování vitálních funkcí pacienta a provází se zde i tzv. „domácí ventilace“. Pacienti s těžkými formami onemocnění dýchacího ústrojí mohou být ošetřeni ve spolupráci s Agenturou sester v domácím prostředí.

 

Ambulance pro léčbu bolesti

Zajišťuje péči o pacienty s chronickou bolestí v prostředí nemocnice i doma ve spolupráci a Agenturou sester, formou farmakoterapie či invazivních výkonů.

 

Anesteziologická ambulance

Nemocnice Jindřichův Hradec a,s, nabízí v této ambulanci komplexní předoperační vyšetření pro pacienty operované v naší nemocnici a to na jednom místě a s objednáním na čas.

 

Kde je ambulance umístěna? 
Vzhledem k přestavbě na ARO je anesteziologická ambulance dočasně umístěna v prostorech sousedících s Urgentním příjmem ve vestibulu Pavilonu E.

 

Jaké vyšetření mě zde čeká?

Anesteziologická ambulance slouží k organizaci předoperačního vyšetření před operačními výkony prováděnými v Nemocnici Jindřichův Hradec a.s.

 

Po základním předoperačním vyšetření praktickým lékařem a po indikaci operačního výkonu specialistou je zde může být pacientům dle individuální potřeby proveden:

 • odběr krve
 • EKG vyšetření
 • klinické vyšetření anesteziologem
 • pokud je třeba může zde být provedeno další vyšetření specialistou například internistou, neurologem
 • pacient je zde informován o průběhu operace a anestezie a je s ním sepsán informovaný souhlas
 • všechny vyšetření jsou u nás prováděny na základě pečlivého zhodnocení stavu pacienta tak, aby nebyl zatěžován zbytečnými odběry a dalšími vyšetřeními.
 • jsme zde schopni zajistit termín dalších zobrazovacích vyšetření jako RTG, CT, SONO a pod.
 • výsledky vyšetření jsou elektronicky zaneseny do nemocničního informačního systému AKORD
 • v případě nutnosti dalších testů Vás budeme informovat telefonicky

 

Jak je možné se na tuto ambulanci objednat?

Na AA Vás objedná elektronicky lékař indikující operaci (chirurg, ortoped, gynekolog….) pokud je napojen na nemocniční informační systém Akord. Pokud není specialista nebo praktický lékař napojen na AKORD je možné se objednat telefonicky (Po, Ut, Čt, Pá v době od 7:30 do 14:30 hod.na čísle 384 376 738).

 

Termín a čas vyšetření Vám bude přidělen tak, aby vyhovoval Vašim časovým možnostem a termínu operace.

 

Kdy je správná doba pro předoperační vyšetření?

U dospělých : maximálně 1 měsíc před plánovaným termínem operačního výkonu (optimálně 2-3 týdny před operací) tak, aby v případě nutnosti mohly být doplněny případné další testy a nemusel být odložen termín operace.

 

U dětí do 14 dní před operačním výkonem. U našich malých klientů se jedná především o pohovor s rodiči a podepsání všech informovaných souhlasů. Dále pohovor s dětmi, který má za úkol přijatelnou a srozumitelnou formou rozptýlit obavy dítěte z anestezie a operačního výkonu.

 

Co všechno je třeba mít připraveno ke zdárnému průběhu vyšetření?

 1. Předoperační vyšetření praktickým lékařem (anamnéza, klinické vyšetření)
 2. Zprávu od operatéra
 3. U dospělých pacientů vzorek moče
 4. Osobní doklady a kartičku pojišťovny
 5. Pokud Vám některý doklad chybí obraťte se na nás, najdeme řešení.

 

Jaké jsou výhody tohoto přístupu k předoperační přípravě?

 1. Šetříme čas našich klientů – vyšetření jsou provedena v objednaném čase a na jednom místě.
 2. V případě nutnosti dalších doplňujících vyšetření (RTG,SONO,CT, konsiliární vyšetření specialistů) jsme je ve většině případů schopni je provést ihned.
 3. Výsledky vyšetření jsou elektronicky zaslány do nemocničního informačního systému.
 4. Vyšetřovací proces je řízen racionálně a je ordinován přesně dle potřeb pacienta tak, aby nebyl vyšetřován zbytečně a zároveň byl připraven k bezpečnému provedení anestezie a operačního výkonu.
 5. Díky tomuto systému předoperační přípravy můžete nastoupit k operačnímu výkonu ráno v den operace.
 6. Tento inovativní systém předoperační přípravy podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna

Ordinační hodiny

Anesteziologická ambulance

Oddělení: Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Telefon: 384 376 259
Ordinující lékař: MUDr. Eva Zýková
Umístění: areál NEMJH, pavilon E, 2.patro, č. dveří 236
Ordinační hodiny
Pondělí – pátek: 06:30 – 17:00
Sobota: 10:00 – 16:00
Neděle, svátek: Zavřeno

Ambulance pro léčbu bolesti

Oddělení: Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Telefon: 384 376 259
Ordinující lékař: MUDr. Eva Zýková
Umístění: areál NEMJH, pavilon E, 2.patro, č. dveří 236
Ordinační hodiny
Středa: 07:30 – 14:30

Ke stažení

Název Kategorie Poslední změna Velikost
Rozhodnutí o udělení akreditace Rozhodnutí o udělení akreditace Anesteziologicko-resuscitační oddělení 29. března 2013 393.1 KB
Čestné prohlášení (osoba blízká) Čestné prohlášení (osoba blízká) Informace pro pacienty 13. dubna 2016 33.8 KB
Domácí řád Domácí řád Informace pro pacienty 20. února 2019 6.3 MB
Postup při vyřizování stížnosti Postup při vyřizování stížnosti Informace pro pacienty 26. července 2017 612.1 KB
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Informace pro pacienty 28. dubna 2016 542.1 KB
Seznam výkonů hrazených pacienty Seznam výkonů hrazených pacienty Informace pro pacienty 19. března 2019 357.9 KB
Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Žádost o vydání výpisu nebo kopie zdravotní dokumentace Informace pro pacienty 13. dubna 2016 31.2 KB

Kontakty

Oddělení, poziceJménoTelefonE-mail

MUDr. Vít Lorenc

Primář
z_Kontakt na vedení nemocnice
z_Vedení nemocnice
Člen představenstva
MUDr. Vít Lorenc
384 376 740lorenc@nemjh.cz

Bc. Ivana Kalinová

Vrchní sestra
Bc. Ivana Kalinová
384 376 740kalinova.ivana@nemjh.cz